Nieuws

> Tel mee met Taal-festival 2018

Tel mee met Taal-festival 2018

Op maandag 19 november 2018 was Leren en Werken met het Taalakkoord Werkgevers aanwezig bij het jaarlijkse Tel mee met Taal-festival in theater De Meervaart in Amsterdam. Honderden professionals die zich bezighouden met alle facetten van de Nederlandse taal kwamen bij elkaar om zich te laten inspireren, te netwerken en nieuwe inzichten te horen.

Workshop Taalakkoord Werkgevers

Het Taalakkoord Werkgevers richt zich op taal op de werkvloer en wil werkgevers laten zien dat het belangrijk is dat ze investeren in taalvaardigheid van hun medewerkers. In de workshop die we gaven in één van de kleedkamers ingericht als workshopzaal was dat dan ook het thema. Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers Gera de Vries gaf een korte inleiding over het Taalakkoord en gaf vervolgens het woord aan Frank Smeets van DB Schenker. Frank is voormalig hr-directeur en zet zich in als ambassadeur van Leren en Werken en het Taalakkoord.

Beeld: ©Leren en Werken

Stellingen Frank Smeets

Aan de hand van een aantal stellingen wist Frank allerlei reacties te ontlokken van de aanwezige deelnemers. Is het logisch dat iedereen in het bedrijf Nederlands spreekt, of Engels als het om een internationale omgeving gaat? Weten leidinggevenden wat ze moeten doen als iemand niet taalvaardig genoeg is en hoe ad hoc en vrijblijvend is het beleid van een bedrijf?

Frank illustreerde zijn stellingen met praktijkvoorbeelden uit zijn bedrijf. Alle leidinggevenden op alle niveaus krijgen bij DB Schenker bijvoorbeeld een training coachend leiderschap, waarbij taal op de werkvloer een onderdeel is. Er is voldoende taalaanbod voor alle medewerkers, zowel voor NT1 als voor NT2. En naar aanleiding van een recente casus waarbij zelfs de rechter een uitspraak heeft gedaan over het taalbeleid bij DB Schenker illustreerde Frank dat vrijblijvendheid geen optie is een bedrijf waar zoveel mensen uit diverse landen aan het werk zijn.

Beeld: ©Leren en Werken

ReadSpeaker

De workshop eindigde met de uitreiking van het certificaat voor taalpartners aan Joop Heijenrath, directeur van Readspeaker. Readspeaker zet geschreven tekst om in spraak, om zo websites toegankelijker te maken voor iedereen die niet makkelijk leest of auditieve ondersteuning nodig heeft.

Beeld: ©Leren en Werken

Wij danken Frank Smeets en Readspeaker voor hun bijdrage en alle aanwezigen voor de input en de vragen die ze stelden tijdens de workshop.