Nieuws

> Tilburg biedt scholingslening voor Leven Lang Leren

Tilburg biedt scholingslening voor Leven Lang Leren

Tilburgers die met een opleiding hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren, kunnen vanaf deze maand een scholingslening aanvragen bij de gemeente. De lening is voor inwoners die niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering of collegegeldkrediet. Een scholingslening bedraagt maximaal 4.000 euro en is bedoeld om de arbeidsmarktpositie te versterken. Bijvoorbeeld van herintredende vrouwen die langere tijd geen betaald werk hebben gehad. De lening wordt tegen gunstige condities verstrekt, zoals een rentepercentage van 0,5%. Een opleiding verbetert de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een uitkering of laag inkomen. Niet alleen de persoon die gebruik maakt van de lening profiteert hiervan, maar ook eventuele werkgevers. Dit meldt de gemeente Tilburg.

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs: "Met het aanspreken en ontwikkelen van talent leggen we de basis voor het volwaardig meedoen in onze samenleving. Een uitdaging voor ons allemaal. De lening biedt Tilburgers, die dat nu misschien niet of niet makkelijk kunnen, de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Dat is belangrijk én nodig: goed onderwijs vormt de sleutel tot ontplooiing, duurzaam werken en sociaal welzijn. Dat willen we voor iedereen."

De gemeente onderzocht de mogelijkheden voor een scholingslening na een raadsmotie van eind 2014. De Tilburgse scholingslening overbrugt de periode tot de landelijke invoering van het 'Levenlanglerenkrediet' van het Ministerie van Onderwijs, dat momenteel wordt voorbereid en per 1 september 2017 in werking zou moeten treden. Met de Tilburgse scholingslening wordt daarop vooruit gelopen. Hiervoor is een eenmalig krediet van 400.000 euro nodig.