Nieuws

> Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen

Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen

Het gaat weer goed met de werkgelegenheid in de zorg. Verdwenen er de afgelopen jaren in deze sector veel banen, inmiddels stijgt dat aantal fors. Dit blijkt uit de op 12 maart 2018 door UWV uitgebrachte factsheet Zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in deze sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen. Dat is een stijging van ongeveer 1,5%. Vanwege de Week van Zorg en Welzijn hebben veel zorginstellingen deze week hun deuren geopend om te laten zien hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.

Veel vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen

Er is vooral veel vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen. Door de groei van de werkgelegenheid neemt ook het personeelstekort toe. Vorig jaar had ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verpleeghuizen en thuiszorg lag dit percentage zelfs rond de 80%. Met name verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Die tekorten nemen de komende tijd dan ook toe.

Ook kansen in medisch- technische beroepen

Ook audiciens, opticiens, optometristen en mondhygiënisten zijn gewild. Dit betekent dat er in die medisch-technische beroepen voor werkzoekenden goede kansen liggen op werk.

Werkgelegenheid in kinderopvang groeit sterk

Door de stijgende vraag naar personeel nemen de kansen in de kinderopvang toe. In 2017 waren er twee keer zoveel vacatures als in 2016. Waar er een paar jaar geleden nog sprake was van een overschot aan kinderopvangmedewerkers, zijn er inmiddels signalen dat werkgevers moeite hebben om vacatures te vervullen, met name in de Randstad. Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen, stellen kinderopvangorganisaties wel hogere eisen aan personeel op het gebied van diploma’s, ervaring en taalvaardigheid.

Oplossingen personeelstekort

De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Dat is een grote uitdaging, omdat de sector naast banengroei ook te maken krijgt met een forse vervangingsvraag van personeel. Zo is momenteel 23 procent van de werknemers in de zorg ouder dan 55 jaar. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in meerdere arbeidsmarktregio's samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.

De factsheet Zorg en de factsheet Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang staan op werk.nl en kun je daar vinden via het zoekpad:
Home -> Arbeidsmarktinformatie -> Sector en beroep -> Sector -> Zorg.