Nieuws

> Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren.

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren. Het aantal werknemers dat op die manier is geholpen, is bijna verdubbeld vergeleken met een half jaar geleden. Het aantal zal de komende tijd nog verder stijgen. De meeste plannen moeten nog voor de helft worden uitgevoerd en een deel moet nog starten. Dit schrijft minister Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Sectorplannen zijn tijdens de moeilijke crisisjaren een belangrijk medicijn om de arbeidsmarkt te verbeteren. De maatregelen geven mensen een extra steuntje om aan het werk te blijven of aan nieuw werk te komen. Ik blijf me daarom met werkgevers en werknemers hard maken om alle mensen voor wie de sectorplannen bedoeld zijn te bereiken’, aldus Asscher. FNV-voorzitter Heerts: ‘In het Sociaal Akkoord hebben we afgesproken dat we zo veel mogelijk mensen van-werk-naar-werk gaan helpen in plaats van op straat te zetten. Daar zetten we ons als werkgevers- en werknemersorganisaties samen actief voor in. We zijn blij dat sectorplannen daar een goede bijdrage aan leveren. Bovendien hebben we door de sectorplannen een goede samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gebracht. Dat is ook belangrijk voor onze samenwerking in Werkbedrijven.’ Ook Van Straalen, MKB-Nederland/VNO-NCW ziet een belangrijke rol voor werkgevers en -nemers: 'De inzet van de sociale partners blijft een belangrijke aanvulling op de economische groei om werkloosheid te bestrijden.' En CNV-voorzitter Limmen: ‘Scholing en ontwikkeling wordt steeds belangrijker bij het aan het werk houden van mensen. Sectorplannen, waar vakbonden en werkgevers hun schouders onder hebben gezet, spelen daar een belangrijke rol bij. Maar nog te veel mensen staan langs de kant.’

In totaal werden bijna 19.000 werknemers aan het werk geholpen, onder andere op 17.000 leer-werkplaatsen. 86.000 werknemers zijn om- of bijgeschoold waardoor zij beter voorbereid zijn op de nieuwe eisen die hun werk stelt, 12.000 werknemers zijn ondersteund bij het vinden van een andere baan en ruim 27.000 werknemers zijn geholpen om langer gezond te kunnen blijven werken. Verder is de samenwerking in de regio tussen de verschillende organisaties zoals werkgevers, gemeenten en UWV versterkt. Deze samenwerking zal voortaan beter blijven, verwachten de meeste betrokken partijen in de regio.

In de plannen maakten de sociale partners afspraken in de regio of sector om mensen aan het werk te houden of te helpen. Werkgevers en werknemers konden een sectorplan indienen bij minister Asscher die geld beschikbaar stelde, op voorwaarde dat de bonden en werkgevers tenminste de helft bijlegden. Dat kan nu niet meer, maar de uitvoering van de plannen gaat de komende tijd nog wel verder.

Vorige week maakte minister Asscher bekend dat er 150 miljoen euro over blijft van de sectorplannen. Dit geld besteedt de minister ondermeer aan persoonlijke begeleiding van werklozen door UWV. Ook komen er werkbrigadiers die bedrijven adviseren over de inzet van mensen die een andere baan zoeken, komt er extra geld voor omscholing en behouden mensen een WW-uitkering tijdens hun omscholing naar een nieuwe baan (de zogenaamde Brug-WW).

Categorieën: