Nieuws

> UWV ondertekent convenant van het bondgenootschap voor geletterd Fryslân

UWV ondertekent convenant van het bondgenootschap voor geletterd Fryslân

Jitze Bok schudt hand met de vertegenwoordiger van Stichting lezen en schrijven na het ondertekenen van het bondgenootschap. Op de banner van Leerwerkloket Friesland staat: Leerwerkloket Fryslan. Opleidingsadvisering voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en schoolverlaters.

Woensdag 9 september jl om 11 uur heeft Jitze Bok, regiomanager van het WERKbedrijf Friesland, het convenant van het bondgenootschap voor geletterd Fryslân ondertekent.

Het bondgenootschap spant zich in, om het aantal laaggeletterden in Fryslân aanzienlijk te verminderen. Zij doen dat door met elkaar Digi-Taalhuizen te realiseren waar opgeleide vrijwilligers taallessen geven en door mensen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven te stimuleren taallessen te volgen.

Het UWV wil samen met haar partners het verschil maken door werken voor mensen te bevorderen. Concreet bieden zij perspectief aan mensen die niet beschikken over basisvaardigheden door ze te begeleiden naar taaltrajecten.

Samen met andere bondgenoten realiseren we voorzieningen en nieuwe methodieken. Leren, werken en participeren gebeurt in samenhang.

Het Leerwerkloket Friesland heeft de verbinding gelegd tussen Stichting Schrijven & Lezen en UWV en in gezamenlijkheid ontwikkelen ze verdere activiteiten met andere bondgenoten. Een activiteit die ze in dat kader deze week heeft ingezet, is dat het LeerWerkLoket Fryslân en de Digitaalhuizen aansluiten bij de speeddate van het UWV om werkzoekenden te interesseren voor de klik en tik cursus.