Nieuws

> Verleg jouw grenzen: Europese mobiliteitsprogramma’s

Verleg jouw grenzen: Europese mobiliteitsprogramma’s

EURES logo

Heb je er wel eens aan gedacht om je grenzen te verleggen? In Europa liggen volop baankansen. Maak gebruik van een van de Europese mobiliteitsprogramma’s: ‘Je eerste EURES-baan’ en 'Reactivate'. Je kan dan hulp en/of financiële ondersteuning krijgen als je wilt gaan werken in een andere Europees land.

Je eerste EURES-baan en Reactivate

'Je eerste EURES-baan' en 'Reactivate' zijn arbeidsmobiliteitsprogramma’s van de Europese Unie (EU). Ze helpen EU-burgers bij het vinden van een baan, stage of leerwerkplaats in een ander EU-land. 'Je eerste EURES-baan' is gericht op jongeren tussen de 18 en 35 jaar. 'Reactivate' richt zich op mensen boven de 35 jaar. Het doel is om werkzoekenden te koppelen aan vacatures voor (betaald) werk in heel Europa. De banen en leerwerkplaatsen moeten een duur van minimaal zes maanden hebben. Voor stages is een kortere periode mogelijk.

Via ‘Je eerste EURES-baan’ en 'Reactivate' kun je vacatures zoeken en hulp krijgen op het vlak van arbeidsbemiddeling en werving. Je kunt ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning om in het buitenland op sollicitatiegesprek te kunnen gaan, om de kosten te dekken van bijvoorbeeld een talencursus of de erkenning van kwalificaties, of van de verhuiskosten naar het land van bestemming. De programma’s staan open voor mensen met verschillende opleidingsniveaus en/of werkervaring.

Ben je …

  • een Nederlands (of Europese)  ingezetene die legaal verblijft in een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen?
  • er nog niet in geslaagd een baan of opleidingsmogelijkheid te vinden in Nederland?
  • bereid om te verhuizen naar een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland om daar een baan, stage of leerplek te vinden?

Zo ja, dan is werken over de grens en ‘Je eerste EURES-baan’ of 'Reactivate' misschien wel iets voor jou! 

Kijk voor meer informatie op www.yourfirsteuresjob.eu of op www.reactivatejob.eu Heb je vragen? Neem contact op met een EURES adviseur

EURES (EURopean Employment Services)

Bovengenoemde mobiliteitsprogramma’s zijn opgezet in samenwerking met EURES. EURES is een Europees netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling. In Nederland is EURES ondergebracht bij UWV. Werkzoekenden kunnen hier onder meer terecht voor maatwerkadviezen, wanneer zij een baan overwegen in Europa.

Kijk voor meer informatie over werken in Europa op www.werk.nl/eures  

EURES platform

Het EURES-platform is een van de grootse Europese vacaturebanken en helpt werkzoekenden de grens over door het vinden van een baan in Europa. Er zijn vacatures voor een breed scala aan beroepen en het gaat zowel om vaste als om tijdelijke banen/stages. Bij elke vacature staat vermeld hoe gesolliciteerd moet worden en met wie contact kan worden opgenomen. 

Categorieën: