Nieuws

> Vlaamse regering gaat duaal stelsel van leren en werken versterken

Vlaamse regering gaat duaal stelsel van leren en werken versterken

Vlaamse Vlag

De Vlaamse Regering gaf vandaag goedkeuring aan de verdere concretisering van het duale leren en werken. Via dat vernieuwde stelsel zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Het doel is dat jongeren van leren en werken een positieve keuze maken voor een volwaardige leerweg. Jongeren krijgen een algemene vorming en worden kwaliteitsvol voorbereid op de arbeidsmarkt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters brachten na een uitgebreide consultatieronde enkele verfijningen aan. Volgend schooljaar zal een aantal proeftuinen plaatsvinden.

De Vlaamse Regering wil het huidige leren en werken opwaarderen en van duaal leren en werken een sterke leerweg maken. Duaal leren en werken houdt in dat jongeren naast leren op school, ook leren op de werkvloer. De ambitie blijft om een onderwijskwalificatie te halen, maar ook aparte deelcertificaten of een beroepskwalificatie kunnen uitgereikt worden. Het doel is om beter voorbereid te zijn voor de arbeidsmarkt. In het nieuwe systeem werken onderwijs- en opleidingsinstellingen en ondernemingen samen, vereenvoudigen we de statuten en zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen duidelijk omschreven. In januari van dit jaar maakten de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk Hilde Crevits en Philippe Muyters de krachtlijnen van hun plannen bekend. Intussen werden verschillende adviezen ingewonnen, nl van VLOR, SERV en Syntra Vlaanderen. Er bleek een groot draagvlak voor duaal leren en werken en er was de vraag voor enkele verfijningen. 

Een aantal termen en definities wordt concreter ingevuld. Zo zal het systeem van leren en werken kunnen bestaan als een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. We streven naar 60% of meer. Bovendien wordt de doelgroep bepaald op de definitie van de deeltijdse leerplicht, wat concreet wil zeggen dat ook jongeren vanaf 15 jaar in aanmerking kunnen komen.

Duaal leren en werken moet een positieve keuze zijn. Vandaar dat het initiatief vanuit de jongere en de ouders komt, met een niet-bindend advies van de klassenraad en de trajectbegeleider. Daarop volgt het intakegesprek bij de leerwerkplek. We zetten daarbij sterk in op de begeleiding van de jongere, door te voorzien in trajectbegeleiding doorheen het leerproces, vanuit de school tot op de werkplek. 

Syntra Vlaanderen engageert zich voor een kwantitatief en kwalitatief hoogstaand aanbod aan leerwerkplekken. In samenwerking met regionale, lokale en sectorale actoren bouwt Syntra als regisseur hiervoor een netwerk van ondernemingen uit. Binnen het onderwijs zorgen we ervoor dat bij de programmatie en rationalisatie van het aanbod sterker rekening gehouden wordt met arbeidsmarktnoden, waar we via analyses een zicht op krijgen. 

De focus van het duaal leren en werken ligt bij arbeidsmarktrijpe jongeren, of jongeren die met relatief beperkte inspanningen tot dat punt gebracht kunnen worden. Via het duaal leren en werken kunnen zij hun onderwijskwalificatie halen. Indien dat niet haalbaar blijkt, zullen zij beroepskwalificaties of deelcertificaten kunnen krijgen. Jongeren die niet kiezen voor duaal leren en werken, kunnen in het voltijds onderwijs terecht. Voor jongeren met specifieke problematieken die vandaag naar leren en werken worden doorverwezen, wordt via het plan ‘Samen tegen Schooluitval’ voorzien in projecten op maat, in samenwerking met werk en welzijn.

We investeren in de kwaliteit van de leertrajecten. Syntra, Onderwijs en sectoren zullen via sectorale partnerschappen werk maken van kwantitatieve maar vooral ook zo kwalitatief mogelijke leerwerkplekken. Bovendien gaan Werk en Onderwijs een geïntegreerd systeem van kwaliteitszorg ontwerpen dat garandeert dat de studiebekrachtiging aan dezelfde normen voldoet, ongeacht de aanbieder en dat ook afgestemd zal zijn op de cultuur en aanpak in de ondernemingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Via leren en werken versterken we de geïntegreerde leertrajecten van jongeren die een brede vorming in de klas graag met ervaring op de werkvloer willen combineren. Jongeren worden gevormd tot sterke persoonlijkheden en doen ruime ervaring op in bedrijven en instellingen. Ze krijgen een brede vorming, een goede technische kennis en beroepservaring mee. Dat biedt hen meer en betere kansen op de arbeidsmarkt. Kwaliteit staat voorop door een goede samenwerking van onderwijs, werk en de ondernemingen. Samen met het werkveld willen we van het duaal leren een sterk merk maken.” 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Net zoals we bij het activeren van werkzoekenden zoveel mogelijk maatwerk leveren, is ook dezelfde manier van opleiden niet voor iedereen de beste weg. Wij willen die jongeren de kans geven om iets te doen wat ze graag doen, én hen tegelijk heel goed voorbereiden op hun later professioneel leven. Het bedrijfsleven zoekt goede geschoolde mensen met de juiste attitude. Ik ben ervan overtuigd dat ons nieuw geïntegreerd systeem van duaal leren en werken topkwaliteit kan leveren.”

Van september 2015 tot september 2017 bereiden we het duaal leren en werken ook voor door proefprojecten. Volgende week zal via het ESF een oproep gelanceerd worden. Ondertussen lopen de huidige stelsels leren en werken (deeltijds onderwijs en de leertijd) verder. 

Categorieën: