Nieuws

> Voortaan vergoeding voor stageplek tandartsassistent

Voortaan vergoeding voor stageplek tandartsassistent

Tandartsassistente in de praktijk

Tandartspraktijken die mbo-studenten Tandartsassistent willen opleiden kunnen daarvoor vanaf volgend schooljaar een tegemoetkoming krijgen uit het Stagefonds Zorg. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de initiatiefnemer van het fonds, heeft dit toegezegd op verzoek van de KNMT. Met de extra financiële ondersteuning wordt het aantrekkelijker om een opleidingsplaats aan tandartsassistenten te bieden.

Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 valt de MBO-opleiding Tandartsassistent onder het Stagefonds Zorg. Werkgevers die studenten van deze opleiding een stageplek of een leerplaats bieden komen daardoor in aanmerking voor een uitkering van dit fonds. Voorwaarde ervoor is dat de organisatie een erkend leerbedrijf is.

Uitkering geldt voor BBL- en BOL-studenten

De MBO-opleiding Tandartsassistent kent zowel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL; “lerend werken”) als de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, reguliere opleiding met stage als onderdeel). De uitkering uit het Stagefonds geldt voor beide leerwegen. Voor BBL-lerenden komt deze bovenop de bestaande vergoeding uit de subsidieregeling Praktijkleren

Hoogte hangt af van aantal aanvragen

De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds bepaalt het ministerie van VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen. Als voorbeeld: in 2014 was het normbedrag voor de mbo/BOL-opleiding Doktersassistent € 1.743,16 per fte en voor de mbo/BBL-opleiding Doktersassistent was het € 1.421,14 per fte.

Makkelijk geregeld

Tandartspraktijken die in aanmerking komen voor de extra vergoeding uit het Stagefonds Zorg ontvangen na afloop van het schooljaar automatisch een vooraf ingevuld formulier van het ministerie. Dat formulier hoeft alleen gecontroleerd en teruggestuurd te worden.

Steeds meer studenten Tandartsassistent

De KNMT is blij met de stap van VWS, vertelt voorzitter Aad van der Helm: “Het aantal studenten dat de MBO-opleiding Tandartsassistent volgt, stijgt de laatste jaren sterk. Dat zorgt voor druk op de tandartspraktijken om stageplaatsen te bieden. De tegemoetkoming die het fonds biedt, helpt praktijken om stageplekken te bieden en om stagiaires de juiste begeleiding te kunnen geven. Uiteindelijk leidt dat tot gekwalificeerd personeel in de tandartspraktijk – en daarmee betrouwbare mondzorg van hoge kwaliteit voor de patiënt.”

Kans op stageplek soms matig

Het aantal mbo’ers dat voor de opleiding tot tandartsassistent kiest, stijgt al jaren fors. In het schooljaar 2008/2009 waren er aan de regionale opleidingscentra (ROC’s) 1420 studenten ingeschreven, in 2012-1013 al 2250. In een aantal regio’s in Nederland is de kans een stageplek bij een tandarts te vinden momenteel matig.

Over het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. In het studiejaar 2013 – 2014 maakten zo’n 50.000 stages aanspraak op een uitkering uit het fonds.

Meer informatie over stages en leerbanen in tandartspraktijken.

Categorieën: 
Mbo