Nieuws

> VVD wil onderzoek naar aansluiting MBO-opleidingen op de arbeidsmarkt

VVD wil onderzoek naar aansluiting MBO-opleidingen op de arbeidsmarkt

De VVD heeft een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt te gaan meten. Hierbij wil de partij beginnen bij het mbo op basis van de gegevens van leerbedrijven en deze als indicator laten gebruiken vanaf de begroting 2017 voor de beoordeling van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze motie is aangenomen.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben in een reactie te laten voor de uitvoering van deze motie in overleg te gaan met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).Zo wordt er aan de organisatie gevraagd hoe dit oordeel van de leerbedrijven over de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt het best kan worden verzameld. Ook wordt aan de SBB gevraagd alternatieven voor de bevraging van werkgevers te onderzoeken. Het koppelen aan een bestaand onderzoek is daarbij een optie, maar als dat niet haalbaar is zal een apart onderzoek worden uitgevoerd, laat Bussemaker weten.

De Onderwijsminister laat weten dat het onderzoek niet gebruikt kan worden voor de bekostiging van mbo-instellingen. “Het gaat bij deze motie om een landelijke indicator, die voor het mbo landelijk inzicht biedt in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij dus niet om een indicator op instellings- of opleidingsniveau en de indicator kan dus niet gebruikt worden voor de bekostiging van mbo-instellingen. Dat is niet gewenst”, aldus de bewindsvrouw.

Categorieën: 
Mbo