Nieuws

> Werkbezoek Ministerie van OCW in kader van Leven Lang Leren

Werkbezoek Ministerie van OCW in kader van Leven Lang Leren

Een passage uit het woordenboek met Education als highlight

Op 7 februari heeft een delegatie van de directie Hoger Onderwijs van het ministerie van OCW gesproken met deelnemers aan deeltijdopleidingen en vertegenwoordigers van private Hogescholen aangesloten bij de NRTO. De bijeenkomst vond plaats bij Hogeschool NOVI. NOVI doet mee met het experiment vraagfinanciering en de pilots flexibilisering in het Hoger Onderwijs. Leven Lang Leren stond centraal tijdens dit werkbezoek. 

De deeltijdstudenten gaven aan waarom zij hebben gekozen voor een private hogeschool. Ze vertelden hoe ze werk, opleiding en prive combineren en hoe ze hun opleiding financieren. Zoals een van de deeltijd studenten vertelde: “mijn collega’s vonden dat ik lef had om een opleiding te volgen naast mijn werk en gezin, maar je zal moeten blijven leren om mee te kunnen doen in het arbeidsproces. De bewustwording hiervan is zeer belangrijk. ” 

Vervolgens stond de vraag centraal hoe het komende kabinet zoveel mogelijk werkenden kan stimuleren om een hbo opleiding te volgen in een gelijk speelveld voor bekostigd en niet bekostigd hbo. De notitie die de NRTO heeft geschreven over leven lang leren is uitgebreid aan de orde komen. 

Tot slot is het brancheverslag Hoger Onderwijs NRTO 2016 aan OCW overhandigd.