> Werkgever

Werkgever

Opleiden alleen niet genoeg

Om de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt structureel te verminderen is er meer nodig dan opleiden zoals we dat gewend zijn. Opleidingen moeten veel meer modulair worden aangeboden, zodat mensen zich breed en flexibel kunnen ontwikkelen. En werkgevers zouden het werk minder in banen en meer in taken moeten aanbieden.

Pagina's