Nieuws

> Werkgroep Technologie aan de slag met uitdagingen in technisch beroepsonderwijs

Werkgroep Technologie aan de slag met uitdagingen in technisch beroepsonderwijs

Versneld werken aan de uitdagingen in het technisch beroepsonderwijs. Dat is de doelstelling van de nieuwe werkgroep Technologie. Op verzoek van de minister van OCW gaat de werkgroep een actieagenda opleveren voor de bundeling van de inzet van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Het verzoek van de minister is mede ingegeven door een oproep van de Industriecoalitie van Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI. Daarmee geven zij aan, de doelstellingen van het Techniekpact tot tastbaar resultaat te willen brengen. Hieronder vallen: vergroting doorstroom in technische opleidingen, bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en digitalisering van de maatschappij, werk maken van een leven lang ontwikkelen door de flexibilisering van het beroepsonderwijs en het aanpakken van het lerarentekort.

Thematische subgroepen

Het dagelijks bestuur van SBB gaf groen licht om de structuur, werkwijze en themalijnen voor de werkgroep Technologie op te zetten. De werkgroep kent een stuurgroep waarin de voorzitters van de verschillende thema’s participeren. Daarnaast is OCW vertegenwoordigd. In het traject worden vier thematische subwerkgroepen onderscheiden met vertegenwoordiging van onderwijs en bedrijfsleven. Deze subwerkgroepen krijgen een ‘eigenaar’. Ook worden daar de lopende agenda’s en programma’s afgestemd, zodat daadwerkelijk tot versnelling wordt gekomen.

Het betreft de volgende thema’s:

  • Instroom en innovatief onderwijs
  • Excellente opleidingsinfrastructuur
  • Actueel vakmanschap en innovatie, leven lang ontwikkelen, digitalisering
  • Docententekort

Drie sectorkamers

Er zijn drie sectorkamers betrokken: Techniek en gebouwde omgeving, Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem en ICT en creatieve industrie. Deels worden individuele leden van deze sectorkamers of bijhorende marktsegmenten direct betrokken via de werkgroep Technologie. Daarnaast is er een rol voor de sectorkamers als klankbord. Over de verschillende resultaten wordt advies gevraagd.