Nieuws

> Wetsvoorstel keuzedelen aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel keuzedelen aangenomen door Tweede Kamer

Twee studenten aan een tafel

Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het regelen van keuzedelen aangenomen. Beroepsopleidingen worden hierop vanaf 2016 mede gebaseerd. Dit wetsvoorstel maakt een wijziging van de WEB (Wet Educatie beroepsonderwijs) noodzakelijk.

De nota van wijziging waarmee een school op verzoek van de student, ook niet-gekoppelde keuzedelen in de opleiding kan opnemen, is positief ontvangen. Voor SBB is dit een belangrijke mijlpaal. Deze herziening van de kwalificatiestructuur is immers gebaseerd op een advies van onderwijs en bedrijfsleven in SBB.

Voorwaardelijk voor het diploma

Studenten moeten voor keuzedelen examen doen maar kunnen daar niet op zakken. De Tweede Kamer wil ze over een paar jaar wél mee laten tellen voor het diploma. Om onderwijs en bedrijfsleven de tijd te geven voor een goede introductie, is afgesproken om keuzedelen in principe vanaf schooljaar 2018-2019 in te voeren. De verwachting is dat er dan voldoende ervaring is om tot een weloverwogen besluit te komen.

Levensbeschouwing

De Tweede Kamer geeft instellingen die onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag aanbieden ruimte. Scholen kunnen de keuzedeelverplichting straks deels inzetten voor levensbeschouwelijke en culturele vorming.

Herziening

Het is de bedoeling om met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo inclusief de nieuwe keuzedelen vanaf het schooljaar 2016-2017 te starten. Vanaf augustus 2015 kunnen scholen al vrijwillig onderwijs aanbieden op basis van de herziene structuur. De herziene kwalificatiestructuur bevat 25% minder kwalificatiedossiers die ook nog eens veel minder uitgebreid beschreven zijn dan de huidige dossiers. De introductie van keuzedelen zorgt voor een betere aansluiting van onderwijs op actuele behoeften en ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Categorieën: 
Mbo