> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Friese vlag
Landelijk nieuws

Súdwest-Fryslân bood al jaren stageplekken aan scholieren en studenten. Vorig jaar februari kwamen daar de werkervaringplekken voor langdurig werklozen bij. Die draaien een half jaar mee met behoud van uitkering. Tien van de zestig deelnemers zijn ondertussen in vaste dienst, vijftien werken op tijdelijke basis voor de gemeente.

13-08-2014 | Lees meer...
Gemeente Utrecht
Landelijk nieuws

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden is halverwege. Het doel is om 1275 jongeren in 2014 te helpen aan een baan, stageplaats, leerwerkplek of een eigen onderneming. Momenteel is voor 431 jongeren dit doel bereikt. 93 MBO-leerlingen hebben een sollicitatietraining gevolgd om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn 20 initiatieven onder het Actieplan gestart. 

12-08-2014 | Lees meer...
Landelijk nieuws

De Hogeschool Rotterdam en de ROC's Albeda College, Da Vinci College Dordrecht en Zadkine Rotterdam gaan samen een leer- en loopbaantraject opzetten om beginnende docenten voor het beroepsonderwijs op te leiden. Dit zullen zij doen onder de noemer Boss-project (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie).

06-08-2014 | Lees meer...
Soldaat in camouflage
Landelijk nieuws

Defensie plaatst 500 jonge sollicitanten op 500 extra vacatures via vijf arbeidsmarktregio's. Daarnaast biedt defensie 200 jongeren een 'train-them-in'-opleiding of een werkfitstage.

10-07-2014 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Bij Philips in Nederland doorlopen op dit moment ongeveer 185 werkzoekenden en arbeidsgehandicapten een werkervaringstraject van een jaar, soms langer. Als we afgaan op de eerdere resultaten van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP), maakt ruim zeventig procent straks een geslaagde (r)entree op de arbeidsmarkt.

10-07-2014 | Lees meer...

Pagina's