> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

Het basisonderwijs heeft te maken met aanzienlijke tekorten aan leraren. Volgens de arbeidsmarktprognoses van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, loopt dit tekort de komende periode fors op. 

18-06-2019 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Daarom zijn scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten.

14-06-2019 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Goed kunnen lezen en schrijven is van grote betekenis om te kunnen functioneren in de samenleving en om goed te kunnen werken. Daarom is het van belang dat sectoren waarin laaggeletterdheid relatief veel voorkomt, samen met de overheid actie ondernemen. De schoonmaaksector investeert al veel in opleiding en scholing voor werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt, maar werkt graag mee aan verdere verbetering.

13-06-2019 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Op woensdag 22 mei 2019 verscheen het SCP rapport ‘Grenzen aan een leven lang leren’. Het onderzoek richt zich onder andere op de persoonlijke belemmeringen die burgers ervaren om deel te nemen aan een leven lang leren.

13-06-2019 | Lees meer...
Groepsfoto ondertekening plannen Leerwerkloket Plus
Landelijk nieuws

De Leerwerkloketten Fryslan, Twente en Rijnmond krijgen drie jaar lang extra middelen om hun dienstverlening te versterken en te verbreden. Donderdagochtend 6 juni 2019 was in Woerden de officiële startbijeenkomst van de Leerwerkloketten Plus. Brenda Gietema van SZW, Tof Thissen van UWV Werkbedrijf en Ton Heerts van de MBO Raad gaven de aftrap.

12-06-2019 | Lees meer...

Pagina's