> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

Leerlingen van mbo-scholen zijn in trek op de arbeidsmarkt. In 2014 werd in 36 procent van de vacatures een mbo’er gezocht, nu ligt dat percentage al op 52 procent. Inmiddels proberen werkgevers de mbo’ers al voor hun slagen weg te lokken. Zo meldt het AD op 17 februari.

19-02-2020 | Lees meer...
Regionaal nieuws

Voor inwoners zonder startkwalificatie (diploma havo / mbo2 of hoger) start in Tilburg een proef met leren in de praktijk. De gemeente onderzoekt of dit meer kans op werk geeft.

Gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen. Ook de arbeidsmarkt vraagt dat medewerkers zich blijven bijscholen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld geen startkwalificatie omdat ze niet mee konden komen op school, of als vluchteling hierheen zijn gekomen. Tilburg wil onderzoeken of leren in de praktijk met een praktijkverklaring een manier is om het perspectief op (duurzaam) werk te vergroten. Het gaat over werkzoekende én werkende Tilburgers. Op dinsdag 28 januari ondertekenden de gemeente, ROC Tilburg, Helicon en de Rooi Pannen een convenant tot samenwerking hiervoor.

03-02-2020 | Lees meer...
Landelijk nieuws

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Dat is de kern van de positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’. Ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW ontvingen vandaag de eerste exemplaren.

31-01-2020 | Lees meer...
Landelijk nieuws

De MBO Raad beschouwt het rapport van de commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt als inspirerend voor het beroepsonderwijs. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “De aandacht in het rapport voor de continue ontwikkeling van de beroepsbevolking is een keiharde bevestiging van de opdracht aan het onderwijs. Het mbo heeft een belangrijke rol in leven lang ontwikkelen.”

27-01-2020 | Lees meer...
Landelijk nieuws

De kern van het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) is kraakhelder: Ons verdienvermogen staat op het spel. We moeten in Nederland de bakens verzetten. Als de wereld verandert moeten de regels rondom werk ook veranderen een aansluiten bij de toekomstige behoefte en omstandigheden. Een leven lang ontwikkelen is in deze veranderende wereld een noodzaak. Het is dan ook niet voor niets dat één van de vijf bouwstenen voor een herontwerp luidt: stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren. Hierdoor worden mensen, in welke contract vorm ook, weerbaarder.

27-01-2020 | Lees meer...

Pagina's