> Nieuws

Nieuws

Man schrijft op papier en kijkt lachend de camera in
Regionaal nieuws

De Rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen.

09-11-2020 | Lees meer...
wandelcoaching in het bos
Landelijk nieuws

September was de maand van Leren en Werken; een maand waarin de Leerwerkloketten extra activiteiten organiseren. De vijf Brabantse Leerwerkloketten organiseerden er gezamenlijk zo’n twintig. Eén van de terugkerende activiteiten was het voeren van loopbaanadviesgesprekken tijdens een nazomerse boswandeling.

05-11-2020 | Lees meer...
Vrouw staat in bibliotheek en leest een boek
Regionaal nieuws

De gemeentes Westerwolde, Assen, Westerkwartier, het Hogeland en Groningen gaan samen 158.000 euro per jaar extra besteden aan de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Groningen. 

05-11-2020 | Lees meer...
Vrouw zit in zaaltje met laptop op schoot
Regionaal nieuws

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. 

29-10-2020 | Lees meer...
Oude man leest van een tablet
Regionaal nieuws

De Achterhoek krijgt 117.000 euro extra per jaar om laaggeletterdheid aan te pakken. Met deze verhoging heeft de regio zich als doel gesteld om uiterlijk eind 2024 in alle acht Achterhoekse gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid te realiseren.

29-10-2020 | Lees meer...

Pagina's