> NL werkt door

NL werkt door

Op 23 april jl. is het online platform NLWerktDoor officieel gelanceerd. De website www.Nlwerktdoor.nl brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid willen snelle matches in de regio realiseren om mensen aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Vraag en aanbod verbinden

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. Aan de andere kant zijn werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek juist op zoek naar personeel.

Om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Staatssecretaris Tamara Van Ark in het persbericht: “Ik wil werkgevers die op zoek zijn naar werknemers daarom oproepen om het platform NLWerktDoor hiervoor te benutten. Laten we elkaar door de crisis heen helpen.”

Vragen doorgeleid

Werkgevers kunnen met hun vraag naar en aanbod van personeel naar het online platform www.NLwerktdoor.nl gaan. De site wijst ook werkzoekenden die aan de slag willen of zich willen (om)scholen de weg. Het platform geleidt vragen die binnenkomen door naar de Leerwerkloketten, het WSP, UWV en andere partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche. Ook onderwijspartners en kenniscentra zijn relevante partners hierbij.

Het platform NLWerktDoor is een samenwerking van het Ministerie van SZW, OCW, VNO-NCW, Gemeenten, MKB Nederland, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, vakbonden FNV en CNV, SBB, MBO Raad en private intermediairs.