> NOLOC Loopbaan APK

NOLOC Loopbaan APK

Op 18 en 19 september hebben we samen met NOLOC Loopbaan APK avonden georganiseerd. Leren en Werken Midden-Brabant is een kennis- en expertisecentrum voor een Leven Lang Leren in de regio en in september hebben actief we de samenwerking gezocht om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

NOLOC-loopbaanadviseurs en onze eigen loopbaanadviseurs hielden in de avonden op afspraak spreekuur voor met name werkenden die hun loopbaan onder de loep wilden nemen. 24 mensen maakten hier gebruik van en in verreweg de meeste gevallen kregen deze gesprekken een vervolg in onze reguliere dienstverlening.