Nieuws

> Onderwijs als oplossing voor regionale tekorten op arbeidsmarkt in de Zorg

Onderwijs als oplossing voor regionale tekorten op arbeidsmarkt in de Zorg

De krachtige samenwerking tussen UWV, gemeenten, werkveld en Aventus in regio Stedendriehoek wordt steeds effectiever.

De krachtige samenwerking tussen UWV, gemeenten, Aventus, Leren en Werken en werkveld in regio Stedendriehoek wordt steeds effectiever. Met nu een gezamenlijk initiatief voor de zorg. De afgelopen jaren is er tussen de verschillende partijen een echte netwerkorganisatie ontstaan die steeds intensiever met elkaar is gaan samenwerken. UWV, Deventer Werktalent, Lucrato, Het Plein Zutphen, die participeren in FactorWerk, hebben kandidaten voorgesteld en proefplaatsingen geregeld.

Uitgangspunt voor alle partijen is de gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het opleiden, begeleiden en aan werk helpen van (kwetsbare) jongeren en volwassenen. Ook het tekort aan arbeidskrachten in de regio staat op de gemeenschappelijke agenda. Want alleen samen kunnen effectievere en werkbare oplossingen voor de regio ontwikkeld worden. Werkmakelaar Renate Smit van Deventer Werktalent: “Door deze mooie samenwerking kunnen we echt iets bereiken. Het is mooi dat wij als Deventer Werktalent hier ook een rol in spelen.”

Unieke oplossing voor tekort in de regio

De komende jaren blijft er in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, net als in de rest van het land, een tekort bestaan aan verzorgenden IG (individuele gezondheidszorg) en verpleegkundigen. Als eerste in Nederland werken alle betrokken partijen (gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, UWV, regionale zorginstellingen, WGV Z&W (overkoepelende werkgeversverenigng), Aventus en Leren en Werken) samen om zoveel mogelijk mensen (met een andere beroepsachtergrond) richting deze (kans)beroepen op te leiden. De 10 zorginstellingen in de Stedendriehoek, participeren in dit traject.

Over het traject

Het traject begint met een tiendaagse opleiding basiszorg en een stage bij een deelnemende zorginstelling. Kandidaten die de opleiding basiszorg succesvol afronden, kunnen direct daarna aan de slag bij een zorginstelling. Zij volgen dan een BBL-traject Verzorgende IG (mbo niveau 3) of Verpleegkunde (mbo niveau 4) en krijgen een arbeidscontract bij de instelling. Smit: “Het is mooi om te zien dat ook zij-instromers een kans krijgen in dit traject.” Hierbij gaat het om volwassenen die graag aan de slag willen in de zorg en zich hiervoor willen laten omscholen. De belangstelling voor het traject is overweldigend: Donderdag 6 april was de aftrap van het scholingstraject met een wervingsbijeenkomst. Ruim 200 belangstellenden gingen op speeddate met de werkgevers om daarmee in aanmerking te komen voor één van de 55 beschikbare opleidingsplekken.Ondertussen is ook het 2e traject van start gegaan, waar meer zorginstellingen aan deel nemen door het succes van de eerste ronde. Hierbij is ook Saxion bij betrokken voor kandidaten en instellingen die geinteresseerd zijn om op HBO-niveau te scholen. Donderdag 7 september is de wervingsbijeenkomst in Zutphen. Hieraan nemen 150 belangstellenden deel.

Ambitie van de regio is vastgelegd in het partnership FactorWerk

Al jaren weten de betrokken instanties (overheid, werkveld en onderwijs) in de regio elkaar te vinden, sinds een jaar binnen de netwerkorganisatie FactorWerk. In moeilijke tijden zijn de banden steeds verder aangehaald. Nu de markt weer aantrekt, werpt deze samenwerking zijn vruchten af en willen de partijen de huidige uitdagingen in de regio, zoals het tekort aan arbeidskrachten in bijvoorbeeld de techniek, gezamenlijk oplossen.  Ook andere projecten staan hoog op de gemeenschappelijke agenda: inburgering en werk voor statushouders, kwetsbare jongeren weer naar school en BBL-onderwijs voor volwassenen.

Meer informatie vindt u op: www.aventus.nl/basiszorg