> Ook SW-bedrijven gaan voor Leven Lang Ontwikkelen

Ook SW-bedrijven gaan voor Leven Lang Ontwikkelen

Op 28 januari 2020 organiseerde het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (SBCM en Cedris) het jaarlijkse congres voor professionals werkzaam in de sociale werkgelegenheid. Een van de centrale onderwerpen was Leven Lang Ontwikkelen. De sector wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op duurzaam en betaald werk. Taal vormt daarbij een belangrijke basisvaardigheid.

Taalontwikkeling

Het congres ging van start met een inleiding van Jos Sanders. Jos is in 2016 gepromoveerd op zijn onderzoek naar verduurzaming van de inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werknemers. Na de inleiding konden de deelnemers verschillende workshops en presentaties bijwonen. Taal op de werkvloer was een van de onderwerpen. Deze workshop werd gegeven door Gera de Vries van het Landelijk team Leerwerkloketten en Harm van Zutphen van SW-bedrijf IBN. Gera: “SBCM is een belangrijke partner van ons om de aandacht voor taalvaardigheid op de werkvloer te stimuleren. Bij de SW-doelgroep hebben taal, rekenen en digivaardigheden vaak extra aandacht nodig. Zonder deze basisvaardigheden is het lastig om je verder te ontwikkelen. SW-bedrijf IBN zet zich al sinds 2011 in voor de taalontwikkeling van zijn medewerkers.”

Kennisgroep

Kort nadat de eerste SW-bedrijven zich begin 2015 aansloten bij het Landelijk Taalakkoord Werkgevers, is de Kennisgroep Taal SW van start gegaan. Deze komt enkele malen per jaar bijeen. In de Kennisgroep worden inzichten en ervaringen rond taalvaardigheid gedeeld en best practices besproken. Op 7 oktober 2019 werd bijvoorbeeld ingezoomd op bedrijven met een geïntegreerde aanpak van taalvaardigheid en vaardigheden als omgaan met geldzaken, gezondheid, veilig werken (VCA) en leren omgaan met de computer. Inmiddels ondertekenden twintig SW-bedrijven het Taalakkoord. Overigens zijn ook SW-bedrijven die dit (nog) niet deden, welkom bij de Kennisgroep. Ook de Leerwerkloketten en de Stichting Lezen en Schrijven zijn vaste deelnemers.

WERK-portal.nl

Paula Mensink, projectleider bij SBCM, coördineert de Kennisgroep Taal SW. “Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid om iemands kansen op duurzaam en betaald werk te vergroten. Taal heeft daarom een belangrijke plek in ons arsenaal aan instrumenten. Zo zijn op  de door SBCM en Cedris ontwikkelde WERK-portal.nl twee gratis taalprogramma’s te vinden met oefeningen in de context van werk. Daarnaast zijn er nog zestien andere gratis e-learningprogramma’s te vinden over werk zoeken en solliciteren, prettig en veilig werken en omgaan met de computer en social media. Dankzij audio-ondersteuning en de inzet van beeldmateriaal zijn alle programma’s ook geschikt voor mensen die lezen lastig vinden. Organisaties die een (betaalde) licentie hebben op Oefenen.nl kunnen via een eenmalige bijdrage van 15 euro de programma’s op WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen en zo van beide gebruik maken in één platform. Oefenen.nl biedt een breed aanbod van programma’s op het gebied van basisvaardigheden.

Foto www.werk-portal.nl

Congres

Op het congres ‘De professional centraal’ van 28 januari kwamen nog veel meer aspecten van Leven Lang Ontwikkelen in de sociale werkgelegenheid aan de orde, waaronder eigen regie, duurzame inzetbaarheid, andere vormen van (mobiel) leren en de mbo-praktijkverklaring. Ook waren er andere workshops over bijvoorbeeld schuldenproblematiek en het omgaan met cultuurverschillen op de werkplek. Het Kenniscentrum kijkt terug op een geslaagde dag waar professionals in de sector weer de nodige kennis met elkaar hebben gedeeld en inspiratie hebben opgedaan. Paula: “Blijven leren werkt voor iedereen en samen kunnen we het verschil maken voor een inclusievere arbeidsmarkt.”

-----

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid is een samenwerking van SBCM en Cedris. Het Kenniscentrum verbindt kennis en praktijk gericht op passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op www.inclusiefwerkt.nl  staan nieuws, onderzoeken, praktische tips, instrumenten, bijeenkomsten en trainingen voor beleidsmakers, professionals en werknemers.