Partner

> Expertise van het Leerwerkloket

Expertise van het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren.

Deskundig in arbeidsmarktrelevant scholings- en loopbaanadvies

Leerwerkloketten hebben kennis van het brede opleidingsaanbod in Nederland. We zijn bekend met verschillende opleidingsvormen, zoals BBL, BOL, branche en particuliere opleidingen, de toelatingseisen en uitstroomrichtingen. Deze kennis combineren we met actuele informatie van de regionale arbeidsmarkt, inzicht in arbeidsmarktperspectief en beroepenkennis. Op deze manier kunnen we iedere klant helpen met passend advies.

Leerwerktrajecten

Leerwerkloketten dragen bij aan de totstandkoming van leerwerktrajecten. We ondersteunen bij het ontwikkelen van maatwerktrajecten met leercomponent. Dit kan zijn bij moeilijk vervulbare vacatures, onvoldoende gekwalificeerde medewerkers, op basis van ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt of bij bemiddeling van bepaalde doelgroepen. Daarnaast hebben we inzicht in de financiële mogelijkheden voor scholing en werk.

Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid

Leerwerkloketten zijn de schakel tussen de partijen die in de regio bij het netwerk Leren en Werken betrokken zijn; Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten, onderwijsinstellingen, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het bedrijfsleven. Het Leerwerkloket is hierin de verbinder van onderwijs, ondernemers en overheid. Door bundeling van partijen en middelen worden mogelijkheden gecreëerd voor de (gezamenlijke) klant.

Onafhankelijkheid

Het Leerwerkloket is onafhankelijk. Dit is cruciaal in de rol van verbinder in het netwerk. Hiermee richten we ons op duurzaamheid en het langere termijn perspectief, zowel voor de klant als bij de opbouw van het netwerk in de regio. Dit doen wij door in de regio een brug te slaan tussen arbeidsmarkt en onderwijs, zodat schaarse middelen tussen partners voor de gezamenlijke doelgroepen - werkgevers en particuliere klanten - efficiënter en effectiever worden ingezet.

Contact

Wilt u sparren met het Leerwerkloket voor een eventuele samenwerking? Neem contact op met het Leerwerkloket in uw arbeidsmarktregio.

Bent u een landelijke partij en wilt u graag op landelijk niveau een samenwerking aangaan met Programma Leren en Werken? Mail dan naar programmateam@lerenenwerken.nl.