Partner

> Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U, uw organisatie en uw klant kunnen terecht bij het Leerwerkloket voor:

  • informatie en advies over scholing, loopbaan en ervaringscertificaten het organiseren van leerwerkarrangementen.
  • inzage in de (regionale) scholings- en arbeidsmarkt;
  • ondersteuning in het netwerk arbeidsmarkt en onderwijs.

Voor uw klant

Leerwerkloketten informeren en adviseren bij scholings- en loopbaanvragen. Onze adviseurs voeren persoonlijke loopbaanadviesgesprekken en geven informatie over de mogelijkheden van leren en werken, het regionaal scholingsaanbod en leerwerkvacatures. Leerwerkloketten zijn in verschillende regio’s betrokken bij de aanpak van jeugdwerkloosheid.

We organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen over de mogelijkheden van werkend leren en lerend werken.

Voor uw werkgevers

Het Leerwerkloket kan werkgevers adviseren bij allerlei vragen met een leercomponent. We hebben expertise in het organiseren van leerwerktrajecten. Dit gebeurt in samenwerking met WerkgeversServicepunten, werkgever(s) en opleiders. Daarnaast kunnen we werkgevers adviseren  over om-, her- en bijscholing van personeel. Onze adviseurs hebben kennis van het scholingsaanbod en financiële regelingen.

Contact

Wilt u sparren over samenwerking met het Leerwerkloket? Neem contact op met het Leerwerkloket in uw arbeidsmarktregio.

Bent u een landelijke partij en wilt u graag op landelijk niveau een samenwerking aangaan met Programma Leren en Werken? Mail dan naar programmateam@lerenenwerken.nl.