> Privacy Training website

Privacy Training website

Als u met https://www.lerenenwerken.nl/ te maken heeft, dan geeft u vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die sinds mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina cookies.

https://www.lerenenwerken.nl/

Wie zijn wij?

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Uw gegevens worden niet zonder toestemming van u met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens, totdat u aangeeft dat u dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. U kunt u afmelden via info@lerenenwerken.nl.

Voor de nieuwsbrief van https://www.lerenenwerken.nl/ kunt u zich aanmelden via de link, maar ook afmelden onderaan de nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerkt https://www.lerenenwerken.nl/?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

  • uw identiteit, zoals uw naam en adres
  • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd
  • het werk dat u heeft gedaan
  • de opleidingen die u heeft gevolgd
  • de wensen die u heeft als het gaat om scholing en een nieuwe baan, zoals type werkzaamheden, aantal werkdagen en salaris
  • het advies en stappenplan dat wij voor u maken

Contact met Leren en Werken Fryslân over privacy of uw persoonsgegevens

Wilt u contact opnemen met Leren en Werken Fryslân over uw privacy of uw persoonsgegevens? Dan kunt u e-mailen naar info@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat uw vraag of opmerking is.

Heeft u een klacht over uw privacy? Dan kun u ons ook mailen via info@lerenenwerken.nl of u kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien u aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kunt u ook mailen naar info@lerenenwerken.nl.