> Programma Leren en Werken gaat door!

Programma Leren en Werken gaat door!

LeerWerkLoketten structureel!!!!

Na een positieve evaluatie van het programma Leren en Werken heeft de ministerraad  29 april j.l. besloten om het programma de komende jaren structureel verder te financieren. Het programma is sinds 2009 herhaaldelijk verlengd. Nu krijgt het programma budget toegezegd voor een langere periode.

In opdracht van het Ministerie van SZW verbeteren de Leerwerkloketten de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren.

De dienstverlening van de loketten is gericht op werkzoekenden, werknemers, scholieren én werkgevers. Dit zullen ze in de toekomst blijven doen.

Voor het LeerWerkLoket Rijnmond betekent het dat de Stuurgroep zich binnenkort zal buigen over de inhoud van het nieuw te schrijven Businessplan voor de komende jaren met daarin focus op de onderwijs/arbeidsmarktontwikkelingen binnen de Regio Rijnmond. We zullen u in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.