> Kwartaalrapportage Leerwerkloket Midden-Brabant 2016

Kwartaalrapportage Leerwerkloket Midden-Brabant 2016

Bijgaand ontvang je de kwartaalrapportage van Leren en Werken Midden-Brabant. Met deze rapportage willen we inzicht geven in onze activiteiten en resultaten. 
Voor de cijfermatige onderbouwing sturen we naast deze informatie ook de volledige rapportage.

Opvallende zaken

We worden onverminderd gevonden voor vraagstukken rondom her- bij- of omscholing: 82% van de vragen die ons gesteld worden gaan hierover.
Ook worden we nog steeds gevonden door iedereen in de regio in de volle breedte: jong, oud, werkend, niet-werkend, studerend.

De meeste adviezen worden gegeven aan werkzoekenden. We merken dat door een actieve ondernemersadviseur de focus makkelijker verlegd kan worden richting ontwikkelingen van de werknemer. We verwachten hierdoor een verschuiving in doelgroepen in 2017.

Regio

We hebben sinds de zomer meer verbinding gezocht met de regiogemeenten. De functie van servicepunt Leren en Werken is hier uitgebreid onder de aandacht gebracht. Dat leidde tot een specifieke toename van doorverwijzingen uit de regio.
We merken dat het belangrijk is dat de klant en/of accountmanager weten waar ze ons voor kunnen inschakelen.
We zien het belang van een persoonlijke toelichting en verkenning met de uitvoerende werknemers van regiogemeenten. We zijn dagelijks bereikbaar om een afspraak hiervoor in te plannen.

Flexibele schil

In april is het kernteam uitgebreid met een flexibele schil van loopbaanadviseurs. Deze dames zijn allemaal werkzaam als adviseur bij een van onze partners. De verankering met onze partners is daardoor toegenomen. Zij worden nu bijvoorbeeld ook gevraagd om in teamoverleggen te presenteren wat ze exact bij ons doen.
Sinds de komst van de flexibele schil bieden we actief competentiegerichte testen aan. We bieden gemiddeld 4 testen per maand aan. De testen worden ingezet voor de brede doelgroep: werkend, niet-werkend en studenten.

In de pers en social media

Onze Facebook pagina stabiliseert op een bereik van gemiddeld 1500 mensen per week met een uitschieter in de Maand van Leren en werken (september). We hadden toen een bereik van ruim 10.000 mensen.

In de geschreven pers zijn diverse artikelen over het Leerwerkloket verschenen, allemaal met een verschillende focus.

Voor kandidaten:

  • Metro: artikel over scholingslening.
  • Tilburgse Koerier: Maand van leren en werken: Een leven lang leren: Wie betaalt dat?
  • Stadsnieuws: Maand van leren en werken: Een leven lang leren: Wie betaalt dat?

Voor  bedrijven:

  • BZW digitale nieuwsbrief: Personeelsbarometer voor MKB
  • Netwerk zakenmagazine: algemeen artikel over Leerwerkloket.
  • Ondernemersfonds nieuwsbrief: Leerwerkloket en de Kennischeque
  • Brabants Dagblad: Mr Winston, Kennischeque

Klanttevredenheid

We vragen elk kwartaal alle inwoners waar onze loopbaanadviseurs een gesprek mee voerden naar hun ervaringen met het Leerwerkloket.
Voorjaar 2016 hebben we dit voor de eerste keer gedaan. We hebben dat herhaald in augustus.
Zo’n 14 % van degenen die de enquête in augustus ontvingen, hebben die ook daadwerkelijk ingevuld.
Onze praktijkervaring met de flexibele schil loopbaanadviseurs vertaalde zich in de uitslag van de enquête: ervaring binnen deze functie is een vereiste omdat je veel zelfstandig je eigen weg moet zoeken. De verschillen in advisering en de verschillen in organisatiestructuur van het Leerwerkloket en de partners maken het soms lastig om te schakelen en bij te blijven in alle ontwikkelingen.
Zoals gezegd, dit vertaalde zich in de cijfers.
Er zaten ten opzichte van het voorjaar meer uitschieters bij, zowel naar boven als naar beneden.
Resultaat is een gemiddeld rapportcijfer van 6,9.

De snelheid waarmee de vragen worden beantwoord blijft overeind met een dikke 8.

We hebben hiervan geleerd dat we als Leerwerkloket blijkbaar ook echt iets anders doen met een andere focus. Doordat we tussen de partijen in staan, richten we ons meer op de vraagarticulatie dan de oplossing. Hierdoor zijn we in staat een breed en onafhankelijk perspectief te bieden aan de kandidaten.
Een basis inwerkprogramma voor de loopbaanadviseur kan hierin meer houvast bieden. Kennis en ervaring moet binnen dit vakgebied worden opgebouwd. De constante vraag hierin is: hoe kunnen wij beter van elkaar leren?
We hebben een HBO-studente gevraagd advies uit te brengen hoe we dit tot stand kunnen brengen.