> Scholingsmogelijkheden in de regio

Scholingsmogelijkheden in de regio

In Rotterdam Rijnmond zijn diverse opleidingsinstituten actief, Vakscholen, Regionale Opleidingscentra (ROC) en Hogescholen. Op deze pagina vindt u de verwijzingen naar de scholen. De onderstaande onderwijsorganisaties bieden een veelvoud  van opleidingen aan. Deze worden in verschillende vormen en niveaus aangeboden in: voltijd-, deeltijd-, duale opleidingen, associate degree trajecten (MBO+), Master en Bachelor- opleidingen en post-hbo opleidingen.

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 

Het Middelbaar Beroepsonderwijs in de Regio Rijnmond kent drie types:
1. Regionale OpleidingsCentra (ROC’s)
2. Agrarische OpleidingsCentra (AOC’s)
3. Vakscholen

Als u klikt op de naam van de onderwijsinstelling wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende onderwijsinstelling.

Sub 1.

 • Albeda is partner van het LeerWerkLoket rijnmond
  Het Albeda is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met ruim 50 vestigingen in de regio Rijnmond. Albeda biedt meer dan 300 verschillende beroepsopleidingen, cursussen en trainingen. Jaarlijks vinden meer dan 20.000 deelnemers de weg naar het Albeda. Dat zijn niet alleen jongeren, maar ook veel volwassenen.
 • Zadkine is partner van het LeerWerkLoket rijnmond
  Zadkine is een groot Opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Zadkine leidt vakmensen op en bereidt studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken. Zadkine streeft naar effectiever onderwijs en een blijvende relatie met hun studenten in het kader van Een leven lang leren.
 •  ROC Hoornbeeck College Rotterdam

  Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. 

Sub 2.

 • Lentiz onderwijsgroep 
  De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel.
 • Wellant College 
  Wellantcollege is een groene onderwijsinstelling in Midden en West Nederland. Zo'n 1.500 medewerkers verzorgen het onderwijs voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen op 27 vestigingen. Het onderwijs is kleinschalig opgezet en het aantal leerlingen ligt tussen de 300 en 1.200 per vestiging.
 • Edudelta onderwijsgroep Het Edudelta College-mbo leidt jonge mensen op voor modern vakmanschap met gedegen vakkennis in de groene sector. Edudelta ontwikkelt opleidingen op basis van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Hierbij krijgen programmering, inrichting en het examen nieuwe vorm en inhoud.

Sub 3.

 • Grafisch Lyceum Rotterdam 
  Het GLR (Grafisch Lyceum Rotterdam) is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry.
 • Hout en Meubilerings College 
  Het HMC (Hout- en Meubileringscollege) is een zelfstandige MBO-vakschool die opleidt voor een beroep in de sectoren hout, meubel of interieur. HMC biedt onder andere opleidingen voor meubelmaker, interieuradviseur, verkoper wonen, timmerman, houthandelaar, woning- of meubelstoffeerder en pianotechnicus.
 • Scheepvaart en Transport College

  Het STC-R (Scheepvaart en Transport College in Rotterdam)  is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen voor operationele en management functies in de logistieke- en transportketen en de procesindustrie. De opleidingen worden gegeven op MBO, HBO en WO niveau.

Hoger Beroepsonderijs (HBO)

1. Bekostigd onderwijs
Bekostigd onderwijs wil zeggen dat deze vorm van onderwijs gefinancierd wordt met geldelijke middelen van de overheid. De student betaalt voor deze vorm van onderwijs een onderwijsbijdrage aan het Rijk, die echter veel lager is dan de werkelijke kosten.

2. Onbekostigd onderwijs
Onbekostigd, maar wel erkend Hoger onderwijs wil  zeggen dat deze vorm van onderwijs niet gefinancierd wordt met middelen van de overheid, maar door bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de student zelf.
Voor deze instellingen gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de bekostigde onderwijsinstellingen. Ook hebben de studenten aan deze scholen recht op studiefinanciering. De collegegelden kunnen daarentegen wel vele malen hoger dan die van het bekostigd onderwijs.

Schema met uitleg over bekostigd en onbekostigd onderwijs, link naar PDF bestand.

Sub 1.
Bekostigd Hoger beroepsonderwijs regio Rijnmond:

Sub 2.
Onbekostigd Hoger beroepsonderwijs regio Rijnmond:

Praktijkopleiders voor zowel mogelijkheden op MBO als HBO: