> Samen aandacht voor taal.

Samen aandacht voor taal.

Over het beheersen van de taal is een hoop te zeggen en te schrijven. Maar één ding is zeker: zonder een goede beheersing van de taal gaat alles een stuk moeizamer.

Solliciteren, om maar een voorbeeld te noemen. Je zult maar werkloos worden na jarenlang bij dezelfde werkgever gewerkt te hebben.  Alles was geregeld, het salaris werd elke maand gestort. En dan ineens staat alles op z’n kop en moeten er formulieren ingevuld worden. Er moeten via internet sollicitatiebrieven  geschreven en verstuurd worden. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 7 Rotterdammers laaggeletterd is en dus moeite zal hebben goede sollicitatiebrieven te schrijven. Met als gevolg dat men daardoor kansen mist en moeilijker aan de slag komt.

Als UWV Werkbedrijf hebben we prachtige workshops en trainingen, maar ook daar draait het om taal. Daarom is het van het grootste belang dat wij die zogenaamde laaggeletterdheid zo vroeg mogelijk herkennen en mensen weten te bewegen hier iets mee te doen. Het volgen van taallessen is tegenwoordig lang zo saai niet meer. Je kunt zelfs naar een taalcafé in de bibliotheek of een taalmaatje krijgen.

In onze gesprekken met de mensen die net werkloos geworden zijn, wordt het beheersen van de taal ter sprake gebracht. Indien nodig wordt een taaltest afgenomen door een adviseur van het Leerwerkloket en wordt men doorverwezen naar een Taalpunt. In de nabije toekomst allemaal op één locatie. Bij het Taalpunt krijgt men vervolgens advies op maat, afgestemd op de specifieke situatie van de werkzoekende.

Uit zowel onderzoek als de praktijk is gebleken dat mensen zelfs gelukkiger worden als ze de taal beter beheersen. Men vindt makkelijker werk, het inkomen zal stijgen, men krijgt meer sociale contacten en vaak verbetert de gezondheid van mensen.

Als UWV Werkbedrijf willen wij hier, samen met onze partners, ons steentje aan bijdragen. Het Leerwerkloket, de Stichting Lezen en Schrijven en de bibliotheken staan allemaal klaar om ondersteuning te bieden aan mensen die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Aardig daarbij om te vermelden is dat er ook een groot aantal vrijwilligers klaar staat om taalles te geven of taalmaatje te worden. Hartverwarmend om te zien met hoeveel motivatie en geduld deze vrijwilligers hun werk doen.

Naast geletterdheid wordt ook digivaardigheid als een basisvaardigheid beschouwd. Het hebben of verhogen daarvan en het hebben of creëren van een stabiele financiële situatie draagt bij aan de arbeidsmarktmogelijkheden van de burger, zo ook onze klant. Ook toont een recent onderzoek aan dat klanten die werken aan hun ‘skills’ op dit gebied sneller uitstromen uit de WW en in staat zijn om een langdurige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Om die reden is het belangrijk dat UWV, vanuit zijn maatschappelijke rol en belang, bijdraagt aan een oplossing voor de bestaande problematiek op genoemd gebied voor haar klanten.

Als contactpersoon voor het thema laaggeletterdheid, en daarnaast ook digivaardigheid,  ben ik in Rotterdam het aanspreekpunt voor organisaties die met UWV samenwerkingsafspraken willen maken c.q. willen hebben over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. We doen dit, per slot van rekening, samen!

Marlies Bakker
Adviseur bij het UWV Werkbedrijf.