> Sariah gediplomeerd

Sariah gediplomeerd

Dinsdag 26 juni 2018 ben ik geslaagd voor mijn diploma Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en op maandag 8 oktober mocht ik mijn diploma in ontvangst nemen. Dat was echt een feest.

De weg hier naartoe is geen rechte weg geweest. In 2010 ben ik de studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening gestart en dat ging in het begin goed. Tijdens mijn opleiding heb ik veel opdrachten gemaakt en afgerond maar in het 3e jaar lukte het niet met het vinden van een stageplaats. Terwijl ik het zelf moeilijk had, hield mijn mentor wel vertrouwen in me. Met haar afscheid heeft ze iedereen in de klas een kleur gegeven en ik kreeg “klimroos in het groen”. Ik gaf niet op en bleef solliciteren naar een stageplaats en daarnaast werken bij mijn horecabaan, maar uiteindelijk kon ik mijn stageopdrachten niet maken en moest ik stoppen met de opleiding. Dit was een dieptepunt en ik wilde even niets met de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening te maken hebben.
Ik koos voor de opleiding Pedagogisch Werker Jeugdzorg en weer zat het niet mee om mijn laatste stageopdrachten af te ronden terwijl ik wel alle opdrachten op school af had. Toen heb ik, omdat school te duur werd, het besluit genomen om te stoppen.

In deze moeilijke periode ben ik naar het Jongerenloket gegaan en daar werd ik goed opgevangen. Door afspraken te maken met een jongerencoach kon ik de zaken planmatig aanpakken en verder komen. Daarbij gaf ik aan dat ik graag wilde werken en leren om alsnog een diploma te behalen. Via het jongerenloket werd ik in het traject bij Sagénn geplaatst.

Bij Sagénn werd gekeken waar mijn knelpunt zat en wat ik kon doen om me beter te voelen, eerst met individuele gesprekken en later in groepstrainingen. We moesten allemaal uiteindelijk solliciteren voor een werk- en leerplaats. Als steun bij het solliciteren kregen we de mogelijkheid om een ervaringsprofiel op te zetten. Zo kwam ik in aanraking met het LeerWerkLoket. Daar hadden ze een vacature open staan voor het project WSPR Jong en mocht ik op sollicitatiegesprek. Tot mijn geluk werd ik aangenomen en had ik een baan!

Eenmaal op het werk kwam ik in een leuk team terecht en pakte ik de taken snel op. Omdat ik daar veel nieuwe dingen leerde, keek ik ook naar de mogelijkheden en werkzaamheden die aansloten op de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. In overleg met collega’s zocht en vond ik een school die de opleiding in BBL aanbood en kwam ik in Dordrecht terecht. Dankzij mijn ervaringsprofiel hoefde ik voor de opleiding alleen nog de examenopdrachten doen.
Tijdens mijn studie hielp ik klasgenoten die vragen hadden over de examinering en met het inleveren van hun werk. Uiteindelijk had ik dankzij mijn planning alle opdrachten af en was ik ook voor het laatste onderdeel geslaagd.

Bij mijn diploma-uitreiking kreeg ik een citaat: ”lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken je kunt ze ook zijn!” Zo werd ik van een klimroos in het groen, een lichtpuntje in de klas!  
Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch mijn doel bereikt heb en ik ben dankbaar voor alle hulp en ondersteuning die ik daarbij gekregen heb. Ik ben ook dankbaar dat ik mijn kennis nu als Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener mag delen met anderen en hen ook verder kan helpen met hun keuzes.

Sariah van den Anker

Medewerker LeerWerkLoket Rijnmond