> Scholingsvoucher werkzoekende

Scholingsvoucher werkzoekende

Sinds in mei 2016 de mogelijkheid is geboden om via een scholingsvoucher van 2500 euro een opleiding te gaan volgen krijgt het LeerWerkLoket hier veel vragen over.

De scholingsvoucher-werkzoekende biedt de kans om een opleiding of cursus te volgen richting een beroep waar de kans op werk aanwezig is. Deze beroepen zijn opgenomen in de kansberoepenlijst. De voucher is bedoeld voor werkzoekenden die een WW uitkering ontvangen of een dienstverband hebben of ZZP’er zijn.

Werkzoekenden willen hier graag gebruik van maken en zijn zeer bereid en gemotiveerd om te leren voor een zogenaamd kansberoep. Vanuit het LeerWerkLoket geven we informatie en praten we met de klant over de mogelijkheden en onmogelijkheden om in een kansberoep aan de slag te komen. Dit gebeurt telefonisch of face to face. Het is altijd goed om rekening te houden met het werk wat iemand al gedaan heeft. Daarnaast spelen interesses en opleidingsniveau ook mee. De kans van slagen is groter als het kansberoep in het verlengde ligt van wat een persoon al eerder heeft gedaan of heeft geleerd.  We gaan hierover met de werkzoekende in gesprek. Het afnemen van competentietesten helpt om er achter te komen of een kansberoep wel of niet past bij de persoon. Uiteindelijk maakt de klant zelf de keuze of hij/zij een opleiding gaat volgen met inzet van de scholingsvoucher. Tevens bepaalt de klant zelf welke opleiding hij/zij gaat volgen.

Kijk voor informatie over de scholingsvoucher-werkzoekende op de website van het UWV: uwv.nl