> Scholingsvouchers DOORZAAM voor door coronacrisis getroffen uitzendkrachten

Scholingsvouchers DOORZAAM voor door coronacrisis getroffen uitzendkrachten

Veel uitzendkrachten zijn hun baan verloren vanwege de coronacrisis. Sectoren als horeca, luchtvaart, bloementeelt hebben massaal afscheid genomen van hun uitzendkrachten. In andere sectoren is er juist een schrijnend tekort, bijvoorbeeld in de zorg, transport, logistiek en land- en tuinbouw. DOORZAAM, het O&O-fonds voor de uitzendbranche, stelt speciale ‘Van werk naar werk’-scholingsvouchers van 500 euro beschikbaar om uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk zijn geraakt, snel te kunnen bemiddelen naar ander werk. De voucher kan ingezet worden voor een cursus of training, maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever.

Meer over de vouchers is te vinden op de website van DOORZAAM.