> Sectorale regelingen

Sectorale regelingen

In verschillende sectoren zijn specifieke financiële regelingen op het gebied van Leren en Werken.
Het valt buiten het bestek van deze brochure om alle sectorale financiële regelingen te beschrijven.

We adviseren per leerwerktraject en per kandidaat te onderzoeken of specifieke sectorale regelingen van toepassing zijn. Deze informatie is vaak te verkrijgen bij het betreffende kenniscentrum of het O en O fonds van de branche.

Op de website van Opleiding en Beroep staat een overzicht van de O en O fondsen.

Bovendien kan aangesloten worden bij een sectorplan. In de verschillende sectorplannen zijn veel regelingen op het gebied van leren en werken opgenomen.

In het Sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indien met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over de sectorplannen en de goedgekeurde plannen verwijzen we naar de website van de Stichting van de Arbeid (http://www.stvda.nl/nl/actieteam-crisisbestrijding/goedgekeurde-sectorplannen.aspx) en de website van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: www.sectorplannen.nl.

Op deze pagina vindt u samenvattingen van toegekende sectorplannen met daarin onder meer de doelen, maatregelen en kerncijfers: Factsheets cofinanciering sectorplannen (https://www.agentschapszw.nl/subsidies/cofinanciering-sectorplannen/fact-sheets-cofinanciering-sectorplannen).

Brug-WW

Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden die in een sector gaan werken waar een personeelstekort is. Met deze regeling kunt u een werknemer laten omscholen, met behoud van zijn WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die niet door eigen schuld ontslagen dreigen te worden. Met de regeling Brug-WW neemt u dus een werknemer in dienst die voor uw sector bijgeschoold is met de meest actuele kennis.

U kunt als werkgever gebruikmaken van Brug-WW als er voor uw sector een sectorplan is ingediend en goedgekeurd (www.sectorplannen.nl). Deze informatie vindt u op sectorplannen.nl. De nieuwe werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin hij een opleiding volgt. Als werkgever betaalt u alleen salaris over de uren die de werknemer werkt. De uren die hij besteedt aan zijn opleiding, worden betaald uit de WW. Daarnaast hoeft u maar een deel van zijn scholingskosten te betalen.

U kan Brug WW aanvragen door samen met uw werknemer de werkgeversverklaring Brug-WW in te vullen (dit is een verklaring van deelname aan het sectorplan). U of uw werknemer stuurt deze op. De werkgeversverklaring krijgt u van de hoofdaanvrager van het sectorplan van uw sector.
De gegevens van de hoofdaanvrager vindt u in het sectorplan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgesteld.
U stuurt de werkgeversverklaring naar:
UWW Werkbedrijf Rijnmond, Postbus 59132, 3008 PC Rotterdam

Nadat u deze verklaring heeft verstuurd, krijgt uw werknemer vrijstelling van de sollicitatieplicht van de adviseur werk. Vervolgens kan hij WW aanvragen bij UWV voor de uren die hij besteedt aan de opleiding

Voor vragen over Brug-WW kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt (WSP) in uw buurt. Op werk.nl vindt u de contactgegevens van de WerkgeversServicepunten.
Brug-WW kan alleen ingezet worden als u deelneemt aan het sectorplan Werkgevers- en werknemersorganisaties. In een sector of regio kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk een sectorplan opstellen met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Op werk.nl vindt u informatie over de ondersteuning van UWV bij de voorbereiding en de uitvoering van sectorplannen.