> Taalconferentie Zaanstreek Waterland

Taalconferentie Zaanstreek Waterland

Datum: 
donderdag, 28 november, 2019
Tijd: 
14:30 tot 17:00
Locatie: 
FluXus, Westzijde 168, 1506 EK, Zaanstad
tel mee met taal logo

Tijdens de Taalconferentie Zaanstreek Waterland worden de resultaten van het Regionaal Taalakkoord openbaar gemaakt. Ook worden er tijdens de conferentie stappen gezet om taalvaardigheid in de regio Zaanstreek Waterland te verbeteren. 
 
Gastheer/dagvoorzitter is Jaap Sluis, partner van communicatieadviesbureau De Coalitie. Aan de hand van interviews met de volgende gasten komen belangrijke thema's aan bod. 

  • Hans Hindriks, beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW en programmamanager Tel mee met Taal. Hans geeft zijn visie op de problematiek van laaggeletterdheid en hoe hiermee om te gaan.
  • Gerrit Kwakkel, ervaringsdeskundige en taalambassadeur. Gerrit geeft inzicht in de manier waarop hij zelf zijn taalachterstand heeft ingelopen.
  • Anita Metzelaar van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Noord-Holland en Sophie Kok, regionaal projectleider laaggeletterdheid via stichting Lezen & Schrijven. Anita en Sophie onderstrepen het nut en de noodzaak van het Regionaal Taalakkoord en vertellen iets over de nieuwe toetreders.
  • Astrid Roest, vanuit haar functie bij jeugdgezondheidszorg/GGD sterk betrokken bij de problematiek rond laaggeletterdheid en Taalpartner Van 't Hek. Astrid legt uit hoe het bedrijf in de praktijk aandacht en invulling geeft aan het Taalakkoord.

Aanmelden kan via deze link.