> SLIM-regeling: leren en ontwikkelen in het mkb

SLIM-regeling: leren en ontwikkelen in het mkb

Vanaf 2 maart 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die een leerrijke werkomgeving in het midden- en kleinbedrijf (mkb) stimuleren. Op de themabijeenkomst Leren en Werken van 23 januari 2020 lichtte Esmee Smelt van SZW de SLIM-regeling toe.

Hierna werd gesproken over de kansen die de SLIM-regeling biedt voor de Leerwerkloketten.

Waarom SLIM?

Vanaf 2020 stelt SZW jaarlijks € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van een leerrijke werkomgeving in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De regeling is in het leven geroepen omdat in het mkb vaak minder tijd, geld of kennis is dan bij grotere bedrijven om leren en ontwikkelen te stimuleren. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is.

Activiteiten

Via de SLIM-regeling kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven gericht op een leerrijke werkomgeving. Bijvoorbeeld het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. Daarnaast kun je denken aan het ontwikkelen van leermogelijkheden op de werkplek of het realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers. Ook kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Opleidingskosten zijn overigens niet subsidiabel.

Aanvragen

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en daarbuiten, en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Mkb-ondernemers zijn ondernemers met een bedrijf met maximaal 250 personeelsleden. Samenwerkingsverbanden dienen te bestaan uit een hoofdaanvrager (een O&O-fonds, branchevereniging, werkgevers- of werknemersvereniging of onderwijsinstelling) en tenminste twee mkb-ondernemingen. Alle partijen dienen een deel van het initiatief uit te voeren.

Het maximum aan te vragen bedrag is voor een mkb-onderneming € 24.999 en voor een samenwerkingsverband € 500.000. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 20 procent voor een bedrijf tot 50 werknemers en 40 procent voor grotere mkb-bedrijven en samenwerkingsverbanden.

Er zijn twee indieningstijdvakken voor individuele mkb-ondernemers: van 2 tot en met 31 maart en van 1 tot en met 30 september. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag tussen 1 april en 30 juni indienen. Bij overtekening wordt tussen de aanvragers geloot.

‘What’s in it’ voor de Leerwerkloketten?

De op de bijeenkomst aanwezige projectleiders van de Leerwerkloketten delen de reden waarom de regeling is gelanceerd. Veel (kleinere) werkgevers zetten nog onvoldoende in op Leven Lang Ontwikkelen. De SLIM-regeling kan een ingang zijn om het gesprek aan te gaan over hedendaags werkgeverschap.

Leerwerkloketten kunnen zich daarbij onderscheiden van subsidieadviseurs door hun inhoudelijke kennis en netwerk. Zij kunnen partijen verbinden en werkgevers ontzorgen. Leerwerkloketten kunnen ook zelf uitvoerder zijn van bijvoorbeeld bedrijfsontwikkelscans en loopbaanadviezen. Of ze kunnen hun regierol in een samenwerkingsverband verzilveren.

Meer over de SLIM-regeling vind je op www.slimwerkgeven.nl. De presentatie van Esmee Smelt is te vinden in  de community van www.lerenenwerken.nl. De hele regeling vind je hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70088.html.