> SROI bijeenkomst communicatiebureaus

SROI bijeenkomst communicatiebureaus

De bijeenkomst werd georganiseerd door Theo van Duijl, adviseur social return bij het LeerWerkLoket Rijnmond (LWR), en Jaap Bouwsema, accountmanager bij het WerkgeversServicePunt Rijnmond (WSPR) en vond plaats in VIPZ, het restaurant van ROC Albeda. Er waren ook vertegenwoordigers van dat ROC Albeda en van ROC Zadkine aanwezig.

De uitgenodigde bureaus hebben allemaal een opdracht van de gemeente Rotterdam gehad om voor haar communicatiewerkzaamheden te verrichten. Aan deze opdrachten zit een social returnverplichting vast. Dit houdt in dat ze een percentage van de aanneemsom moeten besteden aan werkgelegenheid of scholing. Dat kan onder andere door iemand uit de bijstand of WW aan te nemen, of ruimte te bieden aan MBO stagiaires niveau 1, 2.

Hierover werden ze uitvoerig voorgelicht door het LWLR, WSPR en Albeda en konden er informatieve vragen gesteld worden.

De bediening, en bereiding van geserveerde hapjes gebeurde door leerlingen van de afdeling Horeca van het Albeda, en dat viel bij de aanwezigen in goede aarde. Ook voor de studenten was het een goede bijeenkomst, zij vulden zo hun stage-uren in.

Het was al met al een geslaagde middag.