> SROI invulling Goetzee DELA

SROI invulling Goetzee DELA

Goetzee DELA Uitvaartverzorging is er trots op dat de Gemeente Rotterdam ons een paar jaar geleden heeft verkozen als partner voor het verzorgen van de gemeentelijke uitvaarten. Coöperatie DELA (Draagt Elkanders Lasten) is immers groot geworden met de overtuiging dat iedereen een waardige en respectvolle uitvaart verdient. Het verzorgen van gemeentelijke uitvaarten is hiervan het ultieme voorbeeld.
Van een gemeentelijke uitvaart is namelijk sprake wanneer bij een overlijden er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen. In de wet op de lijkbezorging is bepaald dat de gemeente op dat moment het regelen van de uitvaart op zich neemt. De gemeente geeft ons op dat moment de opdracht de uitvaart te verzorgen.

Als opdrachtnemer van de Gemeente Rotterdam doen wij in het kader van “social return” graag iets terug voor de Rotterdamse samenleving. Zo hebben wij in het afgelopen jaar voor zo’n 140 leerlingen van het Albeda Startcollege rondleidingen verzorgd in ons rouwcentrum aan de Boezemsingel 35 in Rotterdam. Het betreft veelal leerlingen van de opleiding Zorg en Dienstverlening die tijdens de rondgang langs rouwkamers, aula, koeling en verzorgingsruimte uitleg krijgen over de verschillende aspecten van een uitvaart.
Begraven of cremeren, iedere cultuur heeft zijn eigen gebruiken en rituelen. Wat houdt balsemen in. Wat gebeurt er bij een gelaatverzorging. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. Bij leerlingen leeft bijvoorbeeld de vraag of het waar is dat bij overledenen botten worden gebroken bij het aankleden. Graag benadruk ik ook hier nog eens dat dit absoluut NIET het geval is. Gezien de waardering die wij iedere keer weer mogen ontvangen vanuit de school en de leerlingen zelf zijn wij vast van plan ook het komend jaar door te gaan met het aanbieden van rondleidingen.

Heeft u ook een vraag aangaande een uitvaart. Neem gerust contact met ons op.

Goetzee DELA
Tom Jansen
Regiomanager Rotterdam
06 20629026