> Statushouders centraal bij werkbezoek college

Statushouders centraal bij werkbezoek college

Statushouders die zich in Rotterdam vestigen worden sinds de vernieuwde aanpak statushouders 2019-2022 veel intensiever begeleid naar werk. Het aantal statushouders dat uit de bijstand komt en betaald werk krijgt, is vorig jaar voor het eerst gestegen. Dit is een belangrijke conclusie uit de jaarlijkse monitor Rotterdamse aanpak statushouders.

Tijdens de ochtend werd de pilot ‘geïntegreerde duale inburgeringstrajecten (GIT)‘ toegelicht. De lessen van de inburgeringscursus, beroepsopleiding en praktijkervaring worden op één plek aangeboden. Zo worden statushouders opgeleid als zonnepanelenmonteur, gaan ze werken in de bouw, of gaan ze aan de slag in de zorg. De deelnemers werken in een omgeving waar veel Nederlands wordt gesproken wat hun inburgering versnelt en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Afgelopen periode tekenden 27 statushouders een overeenkomst om zonnepanelenmonteur te worden, 15 van hen zijn inmiddels uit de bijstand. Daarnaast vinden nu de voorbereidingen plaats voor 75 plekken van een GIT traject in de bouw.

De wethouders gingen in gesprek met statushouders die aan de GIT-trajecten deelnemen. Ook gingen zij in gesprek met de betrokken werkgevers, een taalaanbieder, een ROC en het LeerWerkLoket. De statushouders, in dit geval allemaal afkomstig uit Eritrea, gaven aan het prettig te vinden om tegelijk te kunnen werken en leren, maar ook dat zij in een omgeving zijn waar veel Nederlands wordt gesproken.

Het college heeft afgesproken de komende periode verbinding te blijven zoeken op onder andere de portefeuilles integratie, taal, en werk en inkomen. Om de aanpak statushouders 2019-2022 te laten slagen, is samenwerking hierin belangrijk.