Nieuws

> Statushouders centraal tijdens het werkbezoek van het college 22 maart

Statushouders centraal tijdens het werkbezoek van het college 22 maart

Afgelopen vrijdag stond het begeleiden van statushouders richting werk en de bevindingen uit de recente monitor ‘statushouders’ centraal tijdens het werkbezoek van het college. Statushouders die zich in Rotterdam vestigen worden sinds de vernieuwde aanpak statushouders 2019-2022 veel intensiever begeleid naar werk. Het aantal statushouders dat uit de bijstand komt en betaald werk krijgt, is vorig jaar voor het eerst gestegen. Dit is een belangrijke conclusie uit de jaarlijkse monitor Rotterdamse aanpak statushouders.

Tijdens de ochtend werd de pilot ‘geïntegreerde duale inburgeringstrajecten (GIT)‘ toegelicht. De lessen van de inburgeringscursus, beroepsopleiding en praktijkervaring worden op één plek aangeboden. Zo worden statushouders opgeleid als zonnepanelenmonteur, gaan ze werken in de bouw, of gaan ze slag in de zorg. De deelnemers werken in een omgeving waar veel Nederlands wordt gesproken wat hun inburgering versnelt en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Afgelopen periode tekenden 27 statushouders een overeenkomst om zonnepanelenmonteur te worden. 15 van hen zijn inmiddels uit de bijstand. Daarnaast vinden nu de voorbereidingen plaats voor 75 plekken van een GIT traject in de bouw.

De wethouders gingen in gesprek met statushouders die aan de GIT-trajecten deelnemen. Ook gingen zij in gesprek met de betrokken werkgevers, een taalaanbieder, een ROC, het leerwerk loket  en de statushouders zelf die deelnemen aan het GIT traject. De statushouders, in dit geval allemaal afkomstig uit Eritrea,  gaven aan het prettig te vinden te kunnen werken en leren tegelijk, maar ook dat zij in een omgeving zijn waar veel Nederlands wordt gesproken.

 

Vervolgens ging het college naar Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). SNTR is een stichting onder de koepel van De Verre Bergen. Vanaf medio 2016 heeft SNTR 200 woningen gekocht waarin huisvesting geboden wordt aan Syrische gezinnen. SNTR biedt daarbij een intensief ondersteuningsprogramma, dat bestaat uit: maatschappelijke begeleiding, een taalprogramma, een activeringsprogramma met jobcoaching en buitenschools aanbod voor de kinderen

Bij SNTR nam het college deel aan een taalles voor statushouders die analfabeet zijn en kregen zij een indruk hoe zo’n les eruitziet. Ook hebben de wethouders zelf ervaren hoe het is om een hele andere taal te moeten leren. Verder gaf SNTR een presentatie over de pilot ‘aan de slag’. Dit is een geïntegreerd taal-loopbaan programma voor analfabete deelnemers die naar verwachting het inburgeringsexamen niet behalen.

 

Tot slot heeft het college afgesproken de komende periode verbinding te blijven zoeken op onder andere de portefeuilles integratie, taal en werk en inkomen. Om de aanpak statushouders 2019-2022 te laten slagen, is samenwerking hierin belangrijk.