> Subsidieregeling Tel mee met Taal: reservelijst

Subsidieregeling Tel mee met Taal: reservelijst

De huidige aanvraagronde van de subsidieregeling Tel mee met Taal loopt tot en met 30 september 2019. Het subsidieplafond is inmiddels bereikt, maar aanvragen kan nog voor de reservelijst: mogelijk worden niet alle al ingediende aanvragen (geheel) toegekend. In 2020 start een nieuwe subsidieronde.

Met de subsidieregeling Tel mee met Taal willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Via de regeling kan subsidie worden verstrekt voor taalscholing tot het niveau onder 2F. Ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden komen in aanmerking voor subsidie. De subsidieregeling staat eveneens open voor regionale samenwerkingsverbanden, mits de activiteiten zijn gericht op de NT-1 doelgroep. Voor werkgevers en samenwerkingsverbanden tezamen is in 2019 een budget van € 3.750.000 beschikbaar.

Meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure is te vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie. De uitvoering van de regeling is in handen van DUS-i.