> Symposium 21st Century Skills

Symposium 21st Century Skills

De aanwezigen werden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van werk en arbeidsmarkt en door dagvoorzitter Edwin Koutstaal, directeur van het Werkgeversservicepunt Rijnmond, geprikkeld om na te denken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor zowel studenten als werkzoekenden op mbo-niveau 1 en 2.

Petra Biemans (lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland) ging in op het onderzoek naar de verandering van werk dat Inholland samen met De Haagse Hogeschool uitvoert. Wat verandert er in de ogen van de mensen die het werk doen, welke kennis en vaardigheden zijn nodig en wat is de ‘identiteit’ van een bepaald beroep?

Cora van Horssen (senior kennisadviseur bij het UWV Kenniscentrum) beschreef veranderingen in functies onder andere als gevolg van digitalisering en robotisering en hoe we inzicht krijgen in wat dit betekent voor gevraagde vaardigheden en competenties. Positief is dat beroepen op niveau 1 en 2 blijven bestaan, maar een vrachtwagenchauffeur of pakjesbezorger moet tegenwoordig ook digitale vaardigheden hebben en moet zeker ook in staat zijn om contact te maken en service verlenend te zijn.

Irma Vonk (projectleider namens de G4 voor Hallo Werk) zette uiteen dat het bij een sollicitatie voor deze beroepen tegenwoordig veel minder zou moeten gaan over het doorlopen van een cv en de vraag wat de persoon in kwestie in het verleden allemaal heeft gepresteerd. Veel meer zou gevraagd moeten worden: Waar ben je goed in? Wat kun je allemaal? Om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen is behoefte aan een andere manier van matchen. Een match langs de persoon, op basis van interesses en mogelijkheden. Irma Vonk ging in op deze nieuwe manier van matchen, welke kansen kunnen we zo benutten? Wat is dat zo’n Hallo Werk profiel? En wat zijn de ervaringen bij het matchen op basis van de mens in plaats van het cv?

Na deze interessante presentaties gingen de aanwezigen in zeven groepen zelf aan de slag. In brown papersessies kon worden gereageerd op stellingen als: Is het bijbrengen van kennis eigenlijk nog wel van belang voor studenten op mbo-niveau 1 en 2? Zou alle energie niet gestoken moeten worden in de 21st Century Skills? De kennis leren ze toch wel op de werkvloer?

In de plenaire afsluiting kwam het grote belang naar voren van het begeleiden van studenten naar werk en dat deze begeleiding door de docent niet op zou moeten houden na het behalen van het diploma.