Nieuws

> Taalakkoord werkgevers

Taalakkoord werkgevers

Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 overgedragen aan het Programma Leren en Werken met zijn landelijk dekkend netwerk van regionale Leerwerkloketten. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche- en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten.

Het Leerwerkloket zorgt voor:

• de mogelijkheid voor geïnteresseerde bedrijven en instellingen om zich aan te sluiten bij het landelijke netwerk Taalakkoord

• advies en ondersteuning aan werkgevers bij het identificeren en bespreekbaar maken van onvoldoende taalvaardigheid in hun bedrijf en het zetten van stappen om het vraagstuk aan te pakken

• actieve informatievoorziening over taal op de werkvloer en over de voortgang van het Taalakkoord als onderdeel van de INFO Leerwerkloketten. Daarmee profiteren werkgevers ook van ander nieuws over leren en werken dat voor hen relevant kan zijn

• halfjaarlijkse landelijke kennis- en netwerkbijeenkomsten over taalvaardigheid op de werkvloer voor aangesloten en nieuw toetredende bedrijven, branches en partners

Inmiddels hebben landelijke en regionale bedrijven zich aangesloten bij het Taalakkoord werkgevers, o.a. Consolid en NTI. Consolid is niet alleen landelijk maar ook in de regio Zeeland actief. En NTI is naast aanbieder van taaltrajecten ook aangesloten als werkgever omdat investeren in taalvaardigheid  loont: medewerkers zijn productiever, gezonder, werken veiliger en kunnen actiever meedoen in de samenleving. NTI biedt haar medewerkers taalvaardigheidsopleidingen aan, omdat taalvaardigheid een continue activiteit is die onderhoud vergt. Door de opleidingen blijvend aan te bieden blijft de Nederlandse taal een prioriteit binnen NTI, verbeteren zij de taalvaardigheid van hun medewerkers en zijn ze in staat op een kwalitatief hoogwaardig niveau met hun klanten te blijven communiceren.

Door hun ambitie in het kader van het Taalakkoord Werkgevers vast te leggen is de aansluiting officieel vastgelegd door uitreiking van een certificaat van deelname en een tegel voor aan de gevel van hun hoofdkantoor.