> Taalakkoord Zeeland

Taalakkoord Zeeland

Informatie ten behoeve van de (digi)taalvaardigheid van uw (potentiële) medewerkers.

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen en/of niet digivaardig genoeg zijn.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:

  • neemt het ziekteverzuim af;
  • werken medewerkers veiliger;
  • worden er minder fouten gemaakt;
  • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

TAALAKKOORD ZEELAND

Wie zijn wij?

Een netwerkorganisatie met een gezamenlijke ambitie: het vergroten van de arbeidsparticipatie in Zeeland. Op 31 januari 2019 tekenden 16 partijen voor deze samenwerking. 

Investeren in (digi)taal loont! Het ontbreken van (digitale) vaardigheden werkt belemmerend bij het vinden of behouden van werk. Het wegnemen van deze belemmering vergroot de arbeidsparticipatie. Met Taalakkoord Zeeland richten wij ons op werknemers en werkzoekenden met Nederlands als moedertaal. 

Wat kan deze netwerkorganisatie voor u betekenen?

  • Advies over financieringsmogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.
  • Voorlichting (screenings)instrumenten
  • Quickscan: hoe taalvriendelijk is uw organisatie?
  • Aanbod trainingen Herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid
  • meedenken over stappenplan investeren in (digi)taal.

Afbeelding Tel mee met Taal Via de subsidieregeling Tel mee voor Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers.

Contactpersonen Taalakkoord Zeeland:

Ine Dellebeke, ine.dellebeke@lerenenwerken.nl, 06-46953747

Resy van Loon, rvanloon@dezb.nl, 06-52338818

Samenwerkingspartners Taalakkoord Zeeland:

Programma Leren en WerkenStichting Lezen & SchrijvenUWV ZeelandDethonScaldaGemeente GoesGemeente MiddelburgGemeente TerneuzenGemeente SluisGemeente HulstWelzijn MiddelburgZorggroep Ter WeelZeeuwse Stichting MaatwerkMondo Taalbureau BVPIBLW-ReïntegratieVoorwaartz en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Organisaties kunnen zich altijd aanmelden om aan te sluiten via bovengenoemde contactpersonen.


Vindt u investeren in taal ook belangrijk en wilt u deel uitmaken van een landelijk netwerk, dan kunt u zich ook aansluiten bij het

Landelijk Taalakkoord Werkgevers

Als werkgever kunt u bijdragen aan de taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt u hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen. Doe mee en realiseer samen met ons de ambitie van het Taalakkoord. Haal het beste uit uw medewerkers en laat taal geen belemmering zijn! Heeft u interesse in het Taalakkoord? Lees hoe u zich kunt aansluiten of neem contact met ons op.

Het Taalakkoord Werkgevers wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW.

Animatie: wat kan het landelijk Taalakkoord Werkgevers voor u betekenen? 


Instrumenten & Lesmateriaal ten behoeve van het verbeteren van taalvaardigheid. Voorbeelden hiervan zijn: Eenvoudige Taal en Aan de slag met Sociale Media.

Voorbeelden uit de praktijk: Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden die laten zien hoe organisaties op lokaal niveau samenwerken in de aanpak van laaggeletterdheid.

Afbeelding Fact-sheet Laaggeletterdheid en werk     

 

Terug naar Taalnetwerk Zeeland