> Theo van Duijl ondersteunt Leerwerkloketten bij SROI

Theo van Duijl ondersteunt Leerwerkloketten bij SROI

Theo van Duijl werkt sinds kort bij het Programmateam Leren en Werken als landelijk adviseur SROI. Hij leerde het klappen van de zweep in Rijnmond. Daar heeft hij de SROI-advisering opgezet en uitgevoerd, vooral met betrekking tot scholing. Theo: “SROI komt erop neer dat een gemeente bij het verstrekken van opdrachten, bedrijven kan verplichten een deel van de aanneemsom te besteden aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan dan gaan om stages en leerwerktrajecten, maar bijvoorbeeld ook om gastlessen, snuffelstages of excursies. Door bedrijven te helpen hun SROI-verplichtingen vorm te geven, zet je je als Leerwerkloket op de kaart.”

Landelijk SROI-adviseur Theo van Duijl is bereikbaar via theo.vanduijl@lerenenwerken.nl en via 06-24617113.