> Tijd voor Taal bij AAFJE Hulpthuis

Tijd voor Taal bij AAFJE Hulpthuis

Aafje Hulpthuis heeft het Taalakkoord getekend en is daarna de samenwerking met Leren en Werken en Stichting Lezen & Schrijven gestart. Gezamenlijk hebben zij de taalscholing opgezet en uitgevoerd. Om de bewustwording te vergroten en de scholingsvragen helder te krijgen, zijn twee workshops verzorgd voor de directie, HRM en backofficemedewerkers. Deze sessies hebben het enthousiasme doen groeien. Met name bij de backoffice werd onderkend dat de werkdruk direct gerelateerd is aan de digivaardigheid van de werknemers.

Het verbeteren van taalvaardigheid van uitvoerend medewerkers draagt bij aan verbetering in de communicatie van de huishoudelijk medewerker naar de backoffice en naar de klant. Het gebruiken van het medewerkersportaal speelt een grote rol in deze scholing. Op het medewerkersportaal van Aafje staan planningen, berichten, en alle andere communicatie met de werkgever. Het is belangrijk dat alle medewerkers hier goed mee om kunnen gaan. Daarnaast wordt tijdens de scholing het gebruik van WhatsApp en SMS gestimuleerd en wordt er geoefend met het gebruiken van digitale logboeken. Ten slotte is er tijdens de scholing ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

De cursussen worden nu aangeboden in blokken van 10-13 weken, waarbij verlenging met nog eens 13 weken gestimuleerd wordt. Werknemers krijgen 3 uur per week les. Er zijn speciale "Aafje-groepen" ingericht. Na10 lessen sluiten taalvrijwilligers aan om ook persoonlijke vragen over DigiD, thuisadministratie, en computervaardigheden aan te pakken.

Aafje Hulpthuis: Het Da Vinci college in de Drechtsteden en NL-Educatie in Rotterdam trekken samen op in de uitvoering van het programma om de kwaliteit te waarborgen. Gemotiveerde docenten weten de deelnemers te motiveren en enthousiasmeren wat resulteert in een gemoedelijke sfeer en hechte groepen.

Deelnemer: “Ik dacht dit is niet voor mij, maar ik ben blij dat ik mij heb opgegeven. Samen met collega’s leren we de taal nog beter. Ook het werken met computer en internet en telefoon. En we oefenen gesprekken met een klant bijvoorbeeld. Dat is leuk.”

De komende tijd worden de taalcursussen ook in de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) opgestart en wordt er gekeken naar het vervolg op de lessen. Het is de ambitie om toe te werken naar een structurele aanpak, ook voor nieuwe medewerkers. Daarvoor wordt ook de samenwerking met Aafje Verzorging &Verpleging gezocht.