> Tilburg University doet mee aan Maand van Leren en Werken

Tilburg University doet mee aan Maand van Leren en Werken

In Midden-Brabant zijn de voorbereidingen voor de Maand van Leren en Werken 2019 al volop gestart. Met als een van de samenwerkingspartners hierbij is Tilburg University, in de persoon van Ton Wilthagen. 19 september wordt de Dag van Werken en Leren/Leven Lang Ontwikkelen, met een aan dit thema gewijde conferentie. 

Ton Wilthagen is hoogleraar arbeidsmarkt en tevens co-leader van het Impact-programma van de universiteit. Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen.

Tijdens de conferentie van 19 september ligt het accent op de ontwikkeling van werkenden. Op het programma (met landelijke uitstraling) is ook een bijdrage van Leren en Werken gepland. Leerwerkloketten die hiervoor inbreng willen leveren kunnen dit melden aan Ingrid Berens, projectleider Leren en Werken Midden-Brabant, ingrid.berens@lerenenwerken.nl, 06-39855859.