> Twente werkt aan transparante opleidingsmarkt

Twente werkt aan transparante opleidingsmarkt

Op initiatief van NRTO, de brancheorganisatie van de private opleiders, is in Twente een pilot gestart om mensen te informeren als zij zich verder willen ontwikkelen. Er is een digitale tool in de maak waarmee iedereen  in een paar stappen de voor hem of haar juiste opleiding kan vinden. Het is de bedoeling dat alle cursussen en opleidingen er in staan, zowel van publieke als van private aanbieders. Naast NRTO werken ROC van Twente, Saxion, Edu-dex, Groei, het Leerwerkloket en ICT’ers hiertoe samen in de Stichting TOM (Transparante opleidingsmarkt).

Digitaal scholingsoverzicht

NRTO-directeur Ria van ‘t Klooster geeft tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 9 mei 2019 een toelichting op de pilot. “In de kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van september 2018 stelt het kabinet dat er een digitaal scholingsoverzicht moet komen. Bij de verkenning daarnaar wil men bekijken of daarin ook de private scholingsmogelijkheden kunnen worden opgenomen.” Er is al een begin, de database Edu-dex waarin zo’n 50.000 opleidingen staan opgenomen voor de zakelijke markt.

 

Ria vervolgt: “In de eerste opzet zullen per opleiding alle gegevens worden opgenomen die iemand wil weten, zoals niveau,  toelatingseisen, kosten, studiebelasting. Omdat niet iedereen in staat is om te gaan met het zoeken op criteria, komt bij de site een  klantenservice. Ook kunnen professionals die werkzoekenden en werkenden begeleiden de informatie gebruiken of samen met de klant  zoeken naar passende scholingsmogelijkheden.”

 

Geen ‘verdienmodel’

Rond de zomer zal de stichting TOM een werkend prototype opleveren. Het plan is de tool op de Twentse Leren en Werken-markt van 7 november te lanceren. De bedoeling is de pilot te zijner tijd op te schalen naar heel Nederland.

Vanuit de aanwezige projectleiders wordt geopperd ook arbeidsmarktkansen mee te nemen in de tool. Ria geeft aan dat op dit moment alleen de meest noodzakelijk informatie wordt opgenomen, maar dat uitbreiding in een latere fase mogelijk zal worden. Zo is ook het plan om zoeken vanuit competenties mogelijk te maken. Gevraagd wordt hoe de informatie up-to-date blijft. Ria: “Voor het bijhouden van de informatie zijn de opleidingen zelf verantwoordelijk. Er zit geen ‘verdienmodel’ achter zoals bij sites als Booking.com waarbij aanbieders die meer betalen, hoger in de zoekmachine komen. Over exploitatiekosten en governance moeten we nog verder nadenken; dit zou onder meer vanuit O&O-fondsen en CAO’s kunnen komen.”