> Uitbreiding van ons team

Uitbreiding van ons team

Binnen het WSPR ben ik werkzaam geweest in verschillende functies, de afgelopen 3 jaar als projectleider Jongerenakkoorden voor het programma Jongeren aan de Slag. Samen met werkgevers, de gemeente en het onderwijs maakten we afspraken over het leveren van extra inspanningen voor jongeren op vooral MBO1/2 niveau. Met bijvoorbeeld het aanbieden van vacatures, werkervarings- en stageplaatsen krijgen jongeren (weer) een kans op de arbeidsmarkt.

Sinds 1 januari 2018 ben ik vanuit de gemeente aangesloten bij het Leerwerkloket om me in te zetten voor de BBL Campagne als projectcoördinator. Binnen de campagne lever ik een bijdrage aan het maken van afspraken met en tussen het Leerwerkloket, Matching, het WSPR en de Werkgever. Ik zie het als een uitdaging om de verschillende partners te verbinden en te zoeken naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om tot een goede werkwijze en creatieve oplossingen te komen.

Om te komen tot gezamenlijke afspraken zorg ik er o.a. voor dat vanuit de verschillende branches, de (regio) accountmanagers en recruiters regelmatig bij elkaar komen en er een gedragen besluit word genomen waarbij het doel is om werkzoekenden vanuit de alle doelgroepen, WW, WWB en NUG, toe te leiden naar een BBL opleiding en duurzaam uit te laten stromen op de arbeidsmarkt.

Uiteraard zie uit naar een leuke samenwerking met mijn collega’s.

Mary-Louise Hakbijl