> Uitbreiding van taken

Uitbreiding van taken

In een leerwerkbaan worden werken en leren gecombineerd. De deelnemer krijgt 1 dag per week les op school en werkt 3 of 4 dagen bij een bedrijf waarmee hij of zij een leerwerkovereenkomst afsluit. Als de opleiding gevolgd wordt bij een erkende MBO-opleiding en de werkgever een erkend leerwerkbedrijf is, spreken we van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Binnenkort start het LeerWerkLoket Rijnmond met de gemeente Rotterdam een BBL opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn. Een mooie kans voor mensen die graag een (om)scholing willen richting niveau 2 in de zorg. Klanten met een startkwalificatie niveau 1 en affiniteit met de zorg kunnen zich aanmelden voor deze scholing. Goede afspraken met de opleider en zorginstellingen garanderen het succes van dit project.

Tijdens de eerste periode krijgen klanten een oriëntatie periode waarin zij kennis maken met de lesstof en met de werkwijze bij de zorginstellingen. Klanten gaan letterlijk meekijken op de afdelingen waar de zorg verleend wordt. Door interactie met het personeel en leidinggevende tijdens deze oriëntatie periode leert de klant het DNA van het werk kennen.
Na deze periode krijgen de deelnemers een leerwerkovereenkomst aangeboden bij de zorgverlener en start ook de BBL opleiding. Tijdens de oriëntatie periode en de eerste drie maanden tijdens de BBL krijgen de klanten coaching en begeleiding door mij, jobcoach vanuit het LeerWerkLoket Rijnmond.
Ik zal intensief contact houden met de deelnemers om uitval te minimaliseren.

Dit is het eerste traject van de BBL campagne van het LeerWerkLoket Rijnmond en gemeente Rotterdam. Het is voor iedereen een prachtige mogelijkheid om elkaars kwaliteiten te benutten en te gebruiken.

Gil Dolk