Nieuws

> Uitreiking startbewijzen WelSlagen Tilburg

Uitreiking startbewijzen WelSlagen Tilburg

uitreiking Welslagen

Afgelopen vrijdag 17 augustus heeft WelSlagen in Tilburg aan twaalf WelSlagen deelnemers een startbewijs voor een BBL 3 opleiding mogen uitreiken! De uitreiking vond plaats bij de Kievitshorst, een van de verzorgingshuizen van De Wever. Wij feliciteren Silvana, Patricia, Marit, Adrie, Gwendolynn, Nadia, Diana, Anatalia, Mona, Richard, Claudia en Sylvana met het behaalde resultaat. Zij starten begin september met de vervolgopleiding bij ROC Tilburg.

WelSlagen wordt georganiseerd door Calibris Advies en is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling. Zo maken ze kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject wordt specifieke aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden.

We bedanken onze samenwerkingspartners waarmee we dit mooie resultaat bereikt hebben: gemeente Tilburg, Sagenn, Leren en Werken Midden Brabant, ROC Tilburg, EBC Talen, De Wever, ASVZ, Thebe, Actief Zorg en Het Laar. We kijken ernaar uit om met elkaar volgend jaar met een derde WelSlagen groep in Midden Brabant te starten!