Nieuws

> Verslag Leerwerkmarkt 2017

Verslag Leerwerkmarkt 2017

Impressie van LeerWerkMarkt Drechtsteden op 15-3-2017

 

Op 15 maart is in de Lockhorst in Sliedrecht weer de jaarlijkse LeerWerkMarkt gehouden. Georganiseerd door de LeerWerkLoketten Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden richtte deze markt zich op jongeren tot 27 jaar die op zoek zijn naar een BBL-plek of een kort scholingstraject met baangarantie. Er waren 22 bedrijven/organisaties aanwezig die BBL-plekken of korte scholingstrajecten met baangarantie beschikbaar hadden.
Met een kort stimulerend openingswoord opende wethouder Peter Heijkoop (van onder meer werkgelegenheid en onderwijs voor de regio Drechtsteden) om 16.15 uur de markt. Het was toen al druk en er heerste een geanimeerde stemming. Uiteindelijk bezochten ruim 100 bezoekers (kandidaten + begeleiders) de markt.